Panostetaan muovia korvaaviin ratkaisuihin

Fossiilista muovia korvaavat biopohjaiset materiaalit ovat tärkeä toimiala ja innovaatiomahdollisuus suomalaiselle tutkimukselle, tuotekehitykselle ja tuotannolle. Muovia korvaavien turvallisten, biopohjaisten, kierrätettävien ja tietyissä käyttötarkoituksissa myös täysin biohajoavien tuotteiden tarve on globaali.

Toimenpiteet

  • Tuetaan uusien arvoverkkojen kehittämistä muoveja korvaaville ratkaisuille, materiaaleille ja teknologioille sekä liiketoimintamalleille.
  • Kehitetään arviointimenetelmiä ja vahvistetaan tietopohjaa muovin ja sitä korvaavien materiaalien ja ratkaisujen ympäristö-, ilmasto- ja terveysvaikutuksista.
  • Varmistetaan tuotteiden kierrätettävyys, ympäristö- ja ilmastokestävyys sekä turvallisuus korvaavien materiaalien ja ratkaisujen kehittämisessä.
  • Kehitetään välineitä optimoida materiaalien toiminnallista suorituskykyä ympäristö-, ilmasto- ja kiertotalousvaikutukset huomioiden. Määritetään perusteet materiaalien yhdistämiselle siten, että niiden kierrätettävyys voidaan varmistaa.
  • Arvioidaan tarvetta laajapohjaiselle kestävien materiaaliratkaisujen osaamisverkostolle.

Näin me sen teemme

Biopohjaisia, biohajoavia ja kompostoituvia muoveja koskeva Euroopan unionin politiikkakehys

Euroopan komissio on ehdottanut uusia linjauksia koskien biopohjaisia, biohajoavia ja kompostoituvia muoveja, joita on usein harhaanjohtavasti kutsuttu ”biomuoveiksi”. Termeihin liittyvät sekaannukset ja tiedon puute ovat lisänneet riskejä ympäristön kannalta kestämättömiin ratkaisuihin. Tiedonannossa komissio selventää näiden muovien kokonaisuutta ja roolia osana kestävää tulevaisuutta sekä asettaa myös ehtoja kyseisten muovien käytölle.

Yhteyshenkilö: Merja Saarnilehto (YM)

Perinteistä muovia korvaavat materiaalit ja ratkaisut

Hankkeessa arvioitiin perinteistä muovia korvaavien materiaalien ja ratkaisujen ominaisuuksia ja ympäristövaikutuksia. Erityisesti arvioitiin korvaavien materiaalien ja ratkaisujen käytön potentiaalia perinteisen muovin korvaajina, materiaalien käytettävyyttä ja käyttökohteiden rajoituksia sekä materiaalien ja niitä sisältävien tuotteiden ominaisuuksia ja vaikutuksia ympäristön kannalta. Lisäksi arvioitiin materiaalien ja niitä sisältävien tuotteiden kierrätettävyyttä ja suhdetta SUP-direktiiviin sekä muihin materiaaleja ja tuotteita koskeviin vaatimuksiin.

Hanke tuotti yksityiskohtaisia tuloksia viidelle esimerkkituoteryhmälle: kertakäyttöinen muovinen salaattipakkaus, yksittäispakattu makeistuote, polystyreenivaahdosta valmistettu eristelevy, suojamuovi betonille tai puurakenteelle ja kateviljelyn katepeite.

Yhteyshenkilö: Ilkka Leinonen (Luke)

Muovialan New Plastics -osaamisverkosto

Muovipoli Oy yhteistyössä Muoviteollisuus ry:n ja muiden toimijoiden kanssa vetää yrityslähtöistä New Plastics Center NPC -osaamisverkostoa alan yhteistyön, biomateriaaliosaamisen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan vahvistamiseksi.

Verkoston toiminta käynnistyi maaliskuussa 2019. Verkosto on järjestänyt useita seminaareja ja tapahtumia alan yhteistyön tiivistämiseksi sekä uusien muoviratkaisujen ideoimiseksi. Ne ovat keränneet satoja osallistujia yrityksistä, tutkimuslaitoksista ja muilta tahoilta.

NPC tukee yritysten markkinalähtöisten tuote- ja tutkimusprojektien käynnistystä. Lisäksi verkosto kerää tietoa uusista biomateriaaleista ja niiden mahdollisuuksista sekä alalla toimivista yrityksistä, kasvuyrityksistä ja tutkimustiedosta. Verkosto koosti syksyllä 2020 Biomuovioppaan yhdessä Muoviteollisuus ry:n kanssa. Biomuovioppaassa kerrotaan tietoa biomuovien nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä sekä selvennetään biomuoveihin liittyvää termistöä.

NPC-osaamisverkoston kehittämistä jatketaan vuosina 2023–2025 osana PlastLIFE  – Muovien kestävä kiertotalous -hanketta.

Yhteyshenkilöt: Sauli Eerola (Muovipoli Oy) ja Vesa Kärhä (Muoviteollisuus)

EXMOAD-hanke

Luonnonvarakeskus kehittää uusia, myös perinteisiä muoveja korvaavia materiaaleja kuitu- ja proteiinipohjaisista raaka-aineista ja sivuvirroista. Näitä prosessoimalla saadaan ominaisuuksiltaan uudenlaisia materiaaleja ruoka- ja rehusovelluksista lannoitteisiin ja pakkausmateriaaleihin. Pakkausmateriaaleista esimerkkinä ovat kuitupohjaisten materiaalien päällystämiseen soveltuvat kalvomateriaalit sekä styrox-muovia korvaavien, pakattuja tuotteita suojaavien materiaalinen valmistus.

Yhteyshenkilö: Juha-Matti Katajajuuri (Luke)

Package-Heroes-tutkimushanke

Package-Heroes-hankkeessa tutkittiin ja kehitettiin ympäristöystävällisiä, kuluttajalle hyväksyttäviä ja kaupallisesti kannattavia elintarvikepakkausratkaisuja. Hanke esimerkiksi arvioi erilaisten elintarvikepakkausratkaisujen elinkaarisia ilmasto- ja ympäristövaikutuksia sekä selvitti uusien pakkausratkaisujen ylösskaalausta ja toiminnallisuutta. Package-Heroes myös onnistui saamaan aikaan todellista, tutkimukseen pohjautuvaa vaikutusta EU-lainsäädäntöön.

Hanketta rahoitti Suomen Akatemian yhteydessä toimiva Strategisen tutkimuksen neuvosto.

Poimintoja Package-Heroes-hankkeen tekemisestä: