Tehostetaan muovin kierrätystä ja korvaamista maataloudessa ja puutarhoilla

Maataloudessa ja puutarhoilla käytetään paljon muoveja. Maatalous- ja puutarhamuovien kierrätystä pitää tehostaa, jotta maatiloille ei jää hyödyntämättömiä käytettyjä muoveja. Myös maatalouden mikromuoveihin ja biohajoavien katteiden haasteisiin pitää kiinnittää huomiota.

Toimenpiteet

  • Etsitään ratkaisuja ja ohjauskeinoja maatalouden muovien kierrätyksen tehostamiseksi.
  • Arvioidaan mahdollisuutta tuottajavastuun laajentamiseen tai toimialan vapaaehtoisiin, esimerkiksi green deal -sopimuksella sovittaviin, toimiin.
  • Kehitetään vaihtoehtoisia materiaaleja ja ratkaisuja maatalouden muoveille.
  • Lisätään tietoa muovin vaikutuksista maaperässä sekä aihetta koskevaa viestintää ja koulutusmateriaalia.
  • Arvioidaan maa- ja puutarhatalouden pahimmat mikromuovilähteet ja etsitään toimenpiteet niiden vähentämiseksi.

Näin me sen teemme

Maatalousmuovien vapaaehtoinen tuottajayhteisö

 Suomeen perustettiin maaliskuussa 2023 maatalousmuovien vapaaehtoinen tuottajayhteisö, joka ottaa vastuun kehittää valtakunnallista järjestelmää maatalousmuovien laajamittaista keräämistä ja kierrättämistä varten. Yrityksen tarkoituksena on, että maatalousmuovien valmistajat, maahantuojat ja myyjät ottavat tuottajavastuun maatalousmuoveista, vaikka niillä ei olekaan lakisääteistä vastuuta.

Maatalousmuoveja ovat muun muassa paali- ja aumamuovit sekä paalinarut ja langat. Maataloudessa käytetyt pakkaukset, kuten lannoite- ja suursäkit, kuuluvat edelleen pakkaustuottajavastuun piiriin.

Yhteyshenkilö: Mika Surakka (Uusiomuovi Oy)

Maatilojen ja puutarhojen muoviopas

Maataloudessa ja puutarhoissa käytetään paljon muoveja muun muassa viljelykatteissa ja rehun käsittelyssä. Lannoitteista ja kasvinsuojeluaineista puolestaan kertyy esimerkiksi muovisäkkejä ja -kanistereita. Tuotannosta jää hyödyntämättä paljon käytettyjä muoveja, sillä maatalousmuovien kierrätys ei vielä toimi tehokkaasti koko maassa. Likaiset muovit ja erot materiaalien laadussa hankaloittavat kierrätystä.

Ammattilaisille suunnattu verkko-opas antaa selkeitä ohjeita maatiloilla, puutarhoissa ja kasvihuoneissa syntyvän muovijätteen kierrättämiseen. Oppaan ovat tuottaneet ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö.

Yhteyshenkilöt: Titta Berlin (MMM) ja Merja Saarnilehto (YM)

Maatalousmuovien noutopalvelu

MTK ja Itä-Suomen Murskauskeskus Oy pyrkivät yhdessä tehostamaan maatalousmuovien kierrätystä. Maatalousmuovin lajittelu, oikeaoppinen säilytys ja kierrätykseen saattaminen ovat kestäviä ja ympäristöä säästäviä tekoja. Noutopalvelun kautta puhdas, lajiteltu maatalousmuovi päätyy jalostettavaksi muovien kierrätykseen erikoistuneeseen laitokseen ja uudelleen käyttöön.

Vain osa maataloudessa syntyneestä, tuottajavastuun ulkopuolelle jäävästä muovijätteestä päätyy kierrätykseen. Keskeistä onnistumiselle on muovien asianmukainen syntypaikkalajittelu maatiloilla. Käytössä oleva yhteistyömuoto on mahdollistanut tarkemman perehtymisen koko arvoketjuun ja ajantasaisen tiedon välittämisen siten, että maatilalta lähtevä muovijäte on käsiteltävissä jalostuslaitoksessa. Ympäristön kannalta kestävät teot ovat mahdollisia, kun toteutustapa huomioi myös taloudelliset ja käytäntöä tukevat reunaehdot.

Yhteyshenkilö: Heikki Aro (MTK)

Ekosuunnittelulla parempaa maatalousmuovien kiertoa

MTK kannustaa maatalousmuovien tuottajia ja käyttäjiä hyödyntämään ekosuunnittelun (ecodesign) työkaluja ja viestii ekosuunnittelun mahdollisuuksista. Ekosuunnittelun työkaluilla edistetään maatalousmuovien kiertoa yhdistämällä ympäristöasiat ja elinkaariajattelu jo tuotesuunnitteluvaiheessa. Samalla voidaan parantaa myös energiatehokkuutta. Taustalla vaikuttaa, että EU:n ekosuunnitteludirektiivi uudistuu lähivuosina.

Yhteyshenkilö: Heikki Aro (MTK)

Mikromuovit maataloudessa: päästöt, vaikutukset ja vähentäminen

Suomen ympäristökeskuksen (Syke), Ruokaviraston ja Luonnonvarakeskuksen MicrAgri-tutkimushanke tutkii maatalousmaan mikromuoveja. Tutkimusta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriön maatilatalouden kehittämisrahasto Makera. Hankkeen tavoitteena on selvittää, mistä maatalouden mikromuovit tulevat, miten niitä voisi vähentää ja miten mikromuovit vaikuttavat eliöihin. Hanke toteutetaan yhdessä sidosryhmien kanssa.

Yhteyshenkilö: Salla Selonen ja Sari Kauppi (Syke)