Viedään osaamista ja ratkaisuja

Suomessa on paljon yrityksiä, jotka toteuttavat muovin kiertotalouden globaalia läpimurtoa. Liiketoiminnallisten ratkaisujen lisäksi Suomi voi vauhdittaa muovihaasteen globaalia ratkaisemista viemällä tutkittua tietoa ja osaamista sekä parhaita viranomaiskäytäntöjä.

Toimenpiteet

  • Vahvistetaan suomalaisten yritysten kykyä kehittää ratkaisuja muovihaasteeseen ja edistetään niiden vientiä.
  • Jaetaan jätehuollon ja kiertotalouden parhaita käytänteitä muun muassa viranomaistoiminnan saralla ja edistetään kiertotalousajattelua.

Näin me sen teemme

SPIRIT-ohjelma

Borealis Polymers Oy:n SPIRIT-ohjelma tähtää kestävämpään muovien valmistukseen ja käyttöön. Neljä vuotta kestävä (2022–2025) tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-ohjelma luotsaa muutosta tekemällä aktiivista yhteistyötä muovin koko ekosysteemissä ja arvoketjussa.

SPIRIT-ohjelman tavoitteena on korvata 33 prosenttia fossiilisista raaka-aineista uusiutuvilla tai kierrätetyillä raaka-aineilla vuoteen 2030 mennessä, muuttaa tuotantoprosessit hiilineutraaleiksi vuoteen 2045 mennessä ja saavuttaa todellinen muovin kiertotalous. Ohjelman neljä tutkimus- ja kehitysaluetta ovat:

  • Fossiilisen raaka-aineen muuttaminen uusiutuvaksi ja kierrätetyksi raaka-aineeksi
  • Vihreän siirtymän mahdollistajat: muun muassa kierrätyksen suunnittelu, uudelleenkäyttö, kierrätyskonseptit, standardointi
  • Tehokkaiden järjestelmien luominen muovien laajamittaiseen mekaaniseen ja kemialliseen kierrätykseen
  • Hiilineutraali muovien tuotanto sähköistyksen, vihreän vedyn ja uusiutuvan energian avulla

SPIRIT-ohjelmalle on myönnetty Business Finlandin rahoitus. Borealis Polymers toimii ohjelman veturiyrityksenä ja toteuttaa sitä laajassa yhteistyössä eri kumppaneiden kanssa. SPIRIT-ohjelma on PlastLIFE-hankkeen kumppanuushanke. Yhteistyöhankkeita ovat myös ForestCUMP, DREAM, SULKI, UrbanMill, Plastex, MSWPlast, Zero ink ja GreenARO.

Yhteyshenkilöt: Jari Lehtinen ja Jaakko Tuomainen (Borealis Polymers)

Bio & Circular Finland -ohjelma

Business Finland käynnisti helmikuussa 2019 Bio and Circular Finland -ohjelman, jonka tavoitteena oli tehdä Suomesta kiertotalouden edelläkävijä. Ohjelma kesti neljä vuotta, ja sen laajuus oli 300 miljoonaa euroa, josta Business Finlandin innovaatiorahoituksen osuus oli 150 miljoonaa. Lisäksi ohjelma tarjosi kansainvälistymispalveluita sekä uudistavia ekosysteemejä, jotka myös houkuttelevat ulkomaisia osaajia, yrityksiä ja sijoittajia Suomeen.

Ohjelman teemoina olivat muovit, pakkaukset, tekstiilit ja rakentaminen.

Yhteyshenkilöt: Marika Ollaranta ja Sampo Tukiainen (Business Finland)