Läpileikkaavat toimet

Muovitiekarttaan liittyviä tavoitteita on tarpeen arvioida myös kokonaisuutena. Näin on erityisesti siksi, että kunkin tavoitteen toteutumiseen vaikuttaa usein myös arvoketjun muiden osien kehitys. Näiden keskinäisten kytkentöjen tunnistaminen on Muovitiekartan keskeinen tehtävä.

Toimenpiteet

  • Arvioidaan muovin käytön kehitystä ja Muovitiekarttaan kytkeytyvien tavoitteiden vaikuttavuutta ja niiden toteutumista, myös ilmaston kannalta.
  • Arvioidaan Muovitiekartan toimenpiteiden keskinäisiä suhteita ja tunnistetaan niihin liittyviä kehittämistarpeita vaikuttavuuden parantamiseksi.
  • Huolehditaan viestinnästä ja vuorovaikutuksesta yhteistyöverkostossa ja kumppaneiden kanssa. Järjestetään sidosryhmiä laajasti kiinnostava ja osallistava Muovifoorumi vuosittain.
  • Tehostetaan toimenpiteisiin liittyvää viestintää.
  • Jatketaan mahdollisuuksien mukaan Muovitiekartan kokeilu- ja pilotointihankkeiden tukiohjelmaa.
  • Arvioidaan mahdollisuuksia vauhdittaa Muovitiekartan toimeenpanoa taloudellisella ohjauksella.

Näin me sen teemme

PlastLIFE-hanke

Muovitiekartan toimeenpanoa tukee EU:n rahoittama Rethinking plastics in the sustainable circular economy (PlastLIFE) -hanke, joka käynnistyi vuoden 2022 lopussa. Vuoteen 2029 loppuun kestävä hanke on osa integroitujen strategisten ympäristöhankkeiden LIFE-ohjelmaa ja kokonaisrahoitukseltaan 20 miljoonaa euroa. PlastLIFE-hanke integroi tutkimusta, tuotekehitystä sekä yritysten ja kansalaisjärjestöjen toimintaa muovitiekartan toimeenpanoon sekä tukee muovitiekartan vaikuttavuuden seurantaa ja jatkokehittämistä.

Hanketta koordinoi Suomen ympäristökeskus, ja sitä toteuttaa laaja partneriverkosto.

Hanke pyrkii verkostoitumaan myös muiden muovitiekarttaa tukevien hankkeiden ja toimijoiden kanssa mahdollisimman laajasti, koska haastavan tavoitteen toteuttaminen edellyttää yhteistyötä. PlastLIFE järjesti marraskuussa 2023 yhdessä SPIRIT-ohjelman kanssa seminaarin, joka kokosi laajasti yhteen muoviasiantuntijoita keskustelemaan muovihaasteen ratkaisumahdollisuuksista.  

Yhteyshenkilöt: Helena Dahlbo (Syke) ja Merja Saarnilehto (YM)

Plastlife-logo

Muovifoorumi

Ympäristöministeriön vuosittain järjestämässä Muovifoorumissa tutkimus, päätöksenteko, liiketoiminta ja kansalaiskeskustelu kohtaavat. Foorumi on erinomainen mahdollisuus verkostoitua muovihaasteen ratkaisuissa.

Muovifoorumi kokoontui viimeksi 24.10.2023 Pikku-Finlandiassa, Helsingissä. Muovifoorumi 2023 keskittyi vihreään siirtymään.

Kiertotalous-Suomi

Kiertotalous-Suomi on osaamisen ja tiedon solmukohta, joka yhdistää ratkaisuja etsivät toimijat ja niiden tarjoajat. Verkosto tukee yrityksiä, kuntia, oppilaitoksia, tutkimuslaitoksia ja kiertotalouden parissa toimivia oman kiertotalouspolun löytämisessä. Verkosto on osa kansallisen kiertotalousohjelman toteutusta.

Yhteyshenkilöt: Taina Nikula ja Heikki Sorasahi (YM)