Vauhditetaan muovin kierto­taloutta rakentamisessa

Rakentamisessa käytettyjen muovien talteenotto ja kierrätys on melko vähäistä, vaikka se on yksi suurimpia muovien käyttökohteita. Rakentamisen muovien kiertotalous edellyttää rakennushankkeiden suunnittelun kehittämistä, rakentamisessa käytettyjen muovien parempaa tunnistamista sekä työmaakäytäntöjen, erilliskeräyksen, kierrätysjärjestelmien ja lopulta myös muovijätteen hyödyntämisen tehostamista.

Toimen­piteet

  • Toimeenpannaan rakentamisen muovien green deal -sopimuksen (2020–2027) toimenpiteitä.
  • Asetetaan uusia kunnianhimoisia määrällisiä tavoitteita kalvomuovien erilliskeräykselle, uudelleenkäytön ja kierrätyksen valmistelulle, kierrätysmateriaaleista valmistettujen muovien osuuksille ja kulutuksen vähentämiselle vuosille 2024/2025–2027.
  • Tutkitaan myös muiden rakentamisen muovien kuin kalvomuovien materiaalihyödynnettävyyttä sekä mahdollisuuksia liittää niitä rakentamisen muovien green deal -sopimukseen.
  • Arvioidaan rakentamisen purkumuovien määrää ja lisätään niiden kierrätettävyyttä.

Näin me sen teemme

Rakentamisen muovien green deal (2020–2027)

Vapaaehtoisen green deal -sopimuksen ansiosta erilliskerätty kalvomuovi päätyy nykyistä tehokkaammin kierrätykseen sekä raaka-aineeksi kalvomuovien tuotantoon ja palautuu tuotteina takaisin markkinoille. Lisäksi sopimukseen liittyvät yritykset sitoutuvat hyödyntämään nykyistä enemmän kierrätysmateriaaleista valmistettuja tuotteita. Sopimuksen tavoitteena on:

  • lisätä rakentamisen toimitusketjussa ja rakentamisessa käytettyjen kalvomuovien erilliskeräystä ja parantaa niiden kierrätyksen valmistelua
  • tehostaa kalvomuovien uudelleenkäyttöä ja kierrätystä
  • lisätä kierrätysmateriaaleista valmistettujen muovien käyttöä rakentamisen toimitusketjussa ja rakentamisessa
  • optimoida ja vähentää ympäristön kannalta kestävästi kalvomuovien kulutusta ja
  • lisätä kierrätettyjen kalvomuovien käyttöä kalvomuovien tuotannossa, jotta vuoden 2027 loppuun mennessä tuotannossa käytetyistä raaka-aineista 40 prosenttia on kierrätettyjä kalvomuoveja.

Sopimuksen ovat allekirjoittaneet ympäristöministeriö, Rakennusteollisuus RT ry, Suomen Kuntaliitto ry, Kemianteollisuus ry, Muoviteollisuus ry, Kierrätysteollisuus ry, Teknisen Kaupan liitto ry (TKL), Sähköteknisen Kaupan liitto ry (STK) ja rakennus- ja sisustustarvikekaupan liitto RASI ry.

Yhteyshenkilö: Mikko Koskela ja Salla Koivusalo (YM)

Rakentamisen muovien green deal -sopimusta tukevat toimenpiteet

Rakentamisen kalvomuovit:

Aiemmat raportit selvityksistä ja hankkeista 2019–2021

Aiheesta muualla