Klimatkonferensen COP26 i Glasgow

FN:s nästa klimatkonferens ordnas i Glasgow i Storbritannien från den 31 oktober till den 12 november. Det viktigaste målet med konferensen i Glasgow är att få länderna att höja sin ambitionsnivå när det gäller klimatåtgärder. Som framgår av den rapport som den mellanstatliga panelen för klimatförändringar IPCC offentliggjorde i augusti 2021 finns det inte mycket tid kvar när det gäller att begränsa ökningen av den globala medeltemperaturen till 1,5 grader.
Enligt klimatavtalet från Paris (2015) ska länderna uppdatera sina avtalsåtaganden vart femte år. Därför förväntas länderna uppdatera sina utsläppsminskningsmål före konferensen i Glasgow. Till exempel EU och USA har redan meddelat om striktare mål. EU åtog sig att minska sina utsläpp med minst 55 procent fram till 2030 och USA åtog sig att minska sina utsläpp med minst 50 procent fram till 2030 jämfört med 2005 års nivå. Länderna förväntas också förbinda sig till klimatneutralitet före mitten av århundradet. 

Vid konferensen söker man också lösningar på hur länderna kan anpassa sig till klimatförändringens effekter och i synnerhet på finansieringen av klimatåtgärder i tillväxtländer. I samband med Parisavtalet har tillväxtländerna förbundit sig till en klimatfinansiering på minst 100 miljarder per år fram till 2025, men i nuläget ser genomförandet av finansieringen utmanande ut. För tillväxtländernas del behöver man också bilda sig en uppfattning om finansieringen efter 2025.
Ett viktigt förhandlingstema är också färdigställandet av regelboken för Parisavtalet. Denna regelbok, som konkretiserar Parisavtalet och stöder dess omsättning i praktiken, blev i huvudsak färdig vid klimatkonferensen i Katowice 2018. Man har dock ännu inte nått enighet om reglerna för internationella marknadsmekanismer, utan målet är att i Glasgow nå ett förhandlingsresultat som är godtagbart för de olika parterna.

I sociala medier kan man på finska följa diskussionen om klimatkonferensen under hashtaggen #ilmastoCOP26.

Mer information

Marjo Nummelin
miljöråd
Finlands chefsförhandlare i internationella klimatförhandlingar
029 525 0227

UNFCCC:s webbplats för COP26-konferensen

Ordförandelandet Storbritanniens webbplats för COP26-konferensen