Hoppa till innehåll
Media

Förutsättningar för kommande generationers välfärd – miljöministeriets uppdaterade strategi fram till 2035
Miljöministeriet löser den ekologiska krisen på ett övergripande sätt, leder den gröna omställningen och skapar förutsättningar för en smidig vardag

miljöministeriet
Utgivningsdatum 6.9.2022 8.19
Pressmeddelande
Miljöministeriet älskar år 2035.

I fortsättningen fokuserar miljöministeriet allt mer på tre temaområden: att lösa den ekologiska hållbarhetskrisen på ett övergripande sätt, leda omställningen till ett klimatneutralt samhälle och att bidra till välfärdsfrämjande livsmiljöer.

I praktiken ska miljöministeriet se till att samtidigt som vi bekämpar klimatförändringar stärker vi den biologiska mångfalden och förebygger nedsmutsning genom samtidiga åtgärder. Miljökriser som på många sätt är sammanlänkade kan inte i fortsättningen lösas separat. Det finns en risk för att man samtidigt som man löser en kris förvärrar en annan.

Vår välfärd kan inte bygga på överkonsumtion av naturresurser, utan verksamheten måste ske inom planetens gränser. Därför ska cirkulär ekonomi vara en integrerad del av den ekonomiska verksamheten. En grön omställning gagnar både Finland och finländarna: rena lösningar är grunden för framtidens hållbara tillväxt och exportintäkter. Rätt inriktade gröna lösningar förebygger klimatförändringar och ökar naturens biologiska mångfald.

Miljöministeriets uppgift är att leda den gröna omställningen och se till att naturens och miljöns yttre villkor beaktas samtidigt med de ekonomiska villkoren i beslutsfattandet i samhället.  Konsekvenserna för klimatet och naturen av all lagstiftning och annan statlig styrning bör beaktas, och miljöskadliga stöd bör riktas om. Under de följande 10–15 åren startas det i Finland investeringar i grön omställning som är värda tiotals miljarder euro.  Vi måste se till att förvaltningens resurser och strukturer kan stödja förändringen.

– Vår uppdaterade strategi återspeglar brett alla samhällsfunktioner i förhållande till grön omställning. Det är jag stolt över, likaså är jag stolt över att miljöministeriet nu har en tydligare roll som ledare av omställningen. På grund av det världspolitiska läget är den gröna omställningen också en säkerhetspolitisk faktor som stärker försörjningsberedskapen och den nationella säkerheten, säger kanslichef Juhani Damski.

Den gröna omställningen måste göras på ett miljöhållbart och rättvist sätt så att den får stöd från olika befolkningsgrupper. Den nya strategin lägger särskild fokus på delaktighet och starkare demokrati. Miljöministeriet bistår olika regioner i att bygga hälsosamma och välfärdsskapande livsmiljöer. Alla människor måste, oavsett deras livssituation, få leva i en miljö som gör att vardagen löper smidigt och det är lätt att välja hållbart.

Miljöministeriets strategiska mål

  1. Finland är klimatneutralt och har hejdat förlusten av biologiskt mångfald och nedsmutsningen
  2. Den gröna omställningen utgör grunden för tillväxt  
  3. Livsmiljöerna och nya lösningar bidrar till en smidig vardag i alla livssituationer
  4. Det samhälleliga beslutsfattandet styr oss mot en grön omställning
  5. Vi är en ansvarstagande och uppskattad arbetsplats

Mer information

Juho Korpi
​​​​​​​utvecklingschef
​​​​​​​tfn 0295 250 136
​​​​​​​[email protected]

Juhani Damski
​​​​​​​kanslichef
tfn 0295 250 445