Hyppää sisältöön
Media

Edellytykset tulevien sukupolvien hyvinvoinnille – ympäristöministeriön päivitetty strategia vuoteen 2035
Ympäristöministeriö ratkoo ekologista kriisiä kokonaisvaltaisesti, johtaa vihreää siirtymää ja luo edellytyksiä sujuvalle arjelle

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 6.9.2022 8.19
Tiedote
Ympäristöministeriö rakastaa vuotta 2035.

Ympäristöministeriön työssä painottuvat jatkossa entistä voimakkaammin kolme teemaa: ekologisen kestävyyskriisin kokonaisvaltaiset ratkaisut, vihreän siirtymän johtaminen sekä hyvinvointia tukevat elinympäristöt.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että ympäristöministeriö huolehtii siitä, että samalla kun hillitsemme ilmastonmuutosta, vahvistamme luonnon monimuotoisuutta ja ehkäisemme saastumista yhtäaikaisilla toimilla. Monin tavoin yhteenkietoutuneita ympäristökriisejä ei voida jatkossa ratkoa erillisinä, irrallaan toisistaan. On vaarana, että yhtä kriisiä ratkottaessa pahennetaan samalla toista.

Hyvinvointimme ei voi perustua luonnonvarojen ylikulutukseen, vaan toiminnan on mahduttava planeetan rajoihin, ja siksi kiertotaloudesta on tultava talouden valtavirtaa. Vihreä siirtymä on Suomen ja suomalaisten etu: tulevaisuuden kestävä kasvu ja vientitulot nojaavat puhtaisiin ratkaisuihin. Oikein suunnattuna vihreän siirtymän ratkaisut ehkäisevät ilmastonmuutosta ja lisäävät luonnon monimuotoisuutta.

Ympäristöministeriön roolina on johtaa vihreää siirtymää ja varmistaa, että luonnon ja ympäristön reunaehdot tulevat voimakkaammin taloudellisten reunaehtojen rinnalle yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Kaiken lainsäädännön ja valtion muun ohjauksen vaikutukset ilmastolle ja luonnolle on huomioitava, ja ympäristölle haitalliset tuet on suunnattava uudelleen. Seuraavien 10–15 vuoden aikana Suomessa käynnistyvät kymmenien miljardien eurojen vihreän siirtymän investoinnit. On varmistettava, että hallinnon resurssit ja rakenteet kykenevät tukemaan muutosta.

– Päivitetty strategiamme peilaa laajasti kaikkia yhteiskunnan toimia sen kautta, toteuttavatko ne vihreää siirtymää. Olen ylpeä siitä ja ympäristöministeriön kirkastetusta roolista siirtymän johtajana. Vihreä siirtymä on noussut maailmanpolitiikan tilanteen vuoksi myös turvallisuustekijäksi, jolla vahvistetaan huoltovarmuutta ja kansallista turvallisuutta, kansliapäällikkö Juhani Damski kuvaa.

Vihreä siirtymä on tehtävä ympäristön kannalta kestävästi ja oikeudenmukaisesti siten, että sille saadaan eri väestöryhmien tuki. Osallisuudelle ja demokratian vahvistamiselle annetaan strategiassa erityistä painoarvoa. Ympäristöministeriö tukee erilaisia alueita terveellisten, turvallisten ja hyvinvointia luovien elinympäristöjen rakentamisessa. Jokaiselle ihmiselle elämäntilanteesta riippumatta on taattava elinympäristö, jossa arki on sujuvaa ja kestävien valintojen tekeminen helppoa.

Ympäristöministeriön strategiset tavoitteet

  1. Hiilinegatiivinen Suomi on pysäyttänyt luontokadon ja saastumisen
  2. Vihreä siirtymä on kasvun perusta  
  3. Elinympäristöt ja uudet ratkaisut tukevat sujuvaa arkea kaikissa elämäntilanteissa
  4. Yhteiskunnallinen päätöksenteko ohjaa vihreään siirtymään
  5. Olemme vastuullinen ja arvostettu työpaikka

Lisätiedot

Juho Korpi
kehittämisjohtaja
p. 0295 250 136
[email protected]

Juhani Damski
kansliapäällikkö
p. 0295 250 445