Hoppa till innehåll
Media

Avfallslagen ska minska plastavfall och andra miljöolägenheter – ansvar överförs från konsumenten till tillverkarna och importörerna

miljöministeriet
Utgivningsdatum 15.9.2022 13.34
Pressmeddelande

Statsrådet vill ålägga producenter av vissa plastprodukter för engångsbruk att delta i de kostnader som orsakas kommunerna för avfallshantering och städning av skräp. Enligt propositionen som statsrådet godkände i dag ska ansvaret för avfallshanteringen i anslutning till fiskeredskap överföras på tillverkarna. Det ska införas nya krav på separat insamling av plastprodukter samt ställas nya produktkrav på dryckesförpackningar.

Statsrådet överlämnade i dag till riksdagen en proposition med förslag till ändring av avfallslagen. Avsikten är att genomföra direktivet om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön  (2019/904/EU, det så kallade SUP-direktivet). Syftet med ändringsförslaget är att minska vissa typer av plastavfall speciellt på stränder och vattenområden samt de skador nedskräpningen orsakar olika organismer.

Enligt förslaget ska producenter av vissa engångsplastprodukter ersätta kommunerna för de avfallshantering- och städningskostnader som produkterna orsakar. Till dessa produkter hör engångsförpackningar av plast, plastmuggar som säljs tomma, cigarretter med plastfilter och plastfilter som säljs separat samt våtservetter och ballonger. Dessutom ska producenterna svara för kostnaderna för rådgivning om avfallshanteringen i fråga om dessa produkter samt för upplysningsverksamhet som syftar till att förebygga nedskräpning.

Avfallshanteringen i anslutning till fiskeredskap överförs till tillverkarna och importörerna av dessa produkter (producentansvar). Från ingången av 2025 ska producenterna ordna separat insamling av fiskeredskap som innehåller plast. Närmare bestämmelser om ordnande av separat insamling utfärdas med stöd av avfallslagen genom förordning. Hur den separata insamlingen ordnas beror på vilken typ av fiskeredskap det är fråga om. Till exempel insamling av spöfiskeredskap, såsom linor och jiger, kan ordnas i kampanjform. Däremot ska stående fångstredskap, såsom nät, ha fasta insamlingsställen runtom i landet. 

Nya produktkrav kommer att utfärdas bland annat för dryckesförpackningar. Från och med juli 2024 ska korkarna hållas fästa vid dryckesförpackningar av plast och dryckesflaskor med plastkork. Dessutom åläggs producenterna av dryckesflaskor från och med 2025 en bindande skyldighet att använda återvunnen plast.

Ändringen av avfallslagen avses träda i kraft så snart som möjligt antingen i slutet av 2022 eller i början av 2023.

Mer information:

Jussi Kauppila, regeringssekreterare, [email protected], tfn 0295 250 085

Maria Ohisalo