Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Rundabordsforumet för klimatpolitik sammanträder för att diskutera de sektorspecifika färdplanerna för ett koldioxidsnålt samhälle

MiljöministerietStatsrådets kommunikationsavdelning
5.2.2021 9.19
Pressmeddelande

Rundabordsforumet för klimatpolitik sammanträder för sjätte gången måndagen den 8 februari. Temat för mötet är de sektorspecifika färdplanerna för ett koldioxidsnålt samhälle. Statsminister Sanna Marin är ordförande för mötet.

I enlighet med regeringsprogrammet har sammanlagt 13 sektorer utarbetat en egen färdplan för ett koldioxidsnålt samhälle. Färdplanerna utarbetades huvudsakligen i somras och i planerna har man identifierat flera möjligheter för att minska utsläppen. Färdplanerna innehåller till exempel bedömningar om utvecklingen när det gäller växthusgasutsläpp och energiförbrukning samt sektorernas investeringsbehov. Arbets- och näringsministeriet har samordnat arbetet med färdplanerna.

Rundabordsforumet diskuterar styrmedel för att förverkliga den potential för utsläppningsminskningar som identifierats i färdkartorna.

I en internationell jämförelse har Finland en energiintensiv industri. Industrin producerar ungefär en fjärdedel av Finlands utsläpp. Under arbetet med färdkartorna har det bedömts att enbart en minskning av utsläppen i energisystemet till nära noll kommer att förutsätta investeringar på uppskattningsvis 20 miljarder euro i ren energiproduktion före 2050. Dessutom behövs investeringar i energinät och energisystem samt i förnyade processer inom den energiintensiva industrin.

Omställningen till ett koldioxidsnålt samhälle innebär samtidigt en stor möjlighet för Finland, eftersom motsvarande lösningar också behövs i andra länder. Finland kan vara större än sin storlek när det gäller att lösa klimatkrisen om vårt så kallade positiva klimatavtryck växer i och med exporten av klimatlösningar.

I rundabordsforumet för klimatpolitik deltar ett stort antal aktörer från många olika samhällssektorer. Rundabordsforumet syftar till att skapa en gemensam syn på hur Finland på ett rättvist sätt kan ställa om till ett klimatneutralt samhälle före 2035. Rundabordsforumet stöder den nationella beredningen och verkställigheten av klimatpolitiken.

I sociala medier kan man följa rundabodsforumets aktivitet under hashtaggarna #ilmastonpyöreäpöytä och #klimatneutral2035. Diskussioner om de sektorspecifika färdplanerna kan följas under hashtaggen #tiekartat.

Ytterligare information:

Merja Turunen
miljöråd, generalsekreterare för rundabordsforumet för klimatpolitik
tfn 0295 250 387
[email protected]

Juhani Tirkkonen
industriråd, arbets- och näringsministeriet
tfn 0295062140
[email protected]

Arbets- och näringsministeriet: Sektorspecifika färdplaner för ett koldioxidsnålt samhälle (på finska)

Krista Mikkonen Sanna Marin