Hoppa till innehåll
Media

Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik: Förslaget till statsrådets principbeslut om programmet för främjande av cirkulär ekonomi är färdigt att sändas på remiss

miljöministeriet
Utgivningsdatum 3.2.2021 14.39 | Publicerad på svenska 4.2.2021 kl. 9.23
Pressmeddelande

Förslaget till statsrådets principbeslut om det strategiska programmet för främjande av cirkulär ekonomi kan sändas på remiss, fastslog ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik på onsdagen. Miljöministeriet sänder förslaget på remiss inom de närmaste dagarna.

Enligt förslaget till principbeslut ska förbrukningen av icke-förnybara naturresurser minska, och en hållbar användning av förnybara naturresurser kan öka så att den totala inhemska förbrukningen av primära råvaror 2035 inte överstiger 2015 års nivå. Målet omfattar inte de naturresurser som används för tillverkning av exportprodukter. Resursproduktiviteten bör fördubblas före 2035 jämfört med situationen 2015. Dessutom måste graden av cirkulär ekonomi för material fördubblas före 2035. I förslaget till principbeslut vill man bland annat utveckla de ekonomiska incitament som stöder en sparsam användning av naturresurser, minskar koldioxidutsläppen och främjar användningen av servicemodeller inom cirkulär ekonomi.

"Genom detta program har Finland möjlighet att göra den cirkulära ekonomin till verklighet. I beslutet anges ett stort antal konkreta metoder för att främja programmets ambitiösa vision om ett koldioxidneutralt samhälle med cirkulär ekonomi. Omställningen till en cirkulär ekonomi är en lika stor förändring som omställningen till ett koldioxidneutralt samhälle. Och det finns mycket att göra: I Finland är materialförbrukningen per person störst i Europa och graden av cirkulär ekonomi för material ligger under EU-genomsnittet", säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Förslaget till principbeslut baserar sig på det förslag till program för främjande av cirkulär ekonomi som den arbetsgrupp som tillsatts av miljöministeriet offentliggjorde i januari.

Ministerarbetsgruppen fick lägesrapporter om HIISI-projektet och fonden för en rättvis omställning (JTF)

Ministerarbetsgruppen fick en lägesrapport om HIISI-projektet, som samordnas av VTT. Projektet producerar kunskapsunderlag för den nationella klimat- och energistrategi och den klimatpolitiska plan på medellång sikt som bereds som bäst. I projektet tas det fram analyser av de nya klimat- och energipolitiska åtgärdernas konsekvenser för olika utsläppssektorer och branscher samt för människorna, miljön och naturen. Den 16 februari ordnar projektet ett seminarium där man behandlar preliminära bedömningar av utvecklingen genom nuvarande åtgärder. Vid seminariet berättas det om utgångspunkterna för det utarbetade basscenariot och om dess preliminära konsekvenser för samhällsekonomin och de olika utsläppssektorerna.

Ministrarna fick också en lägesrapport om utnyttjandet av EU:s fond för en rättvis omställning (JTF). Regeringen har vid budgetmanglingen 2020 kommit överens om att finansieringen i Finland riktas i synnerhet till investeringar som ersätter torv och till att stödja en industriell omvandling, så som kommissionen har rekommenderat. Utöver till att stödja anpassningen för torvföretagare och torvarbetare som förlorar sin näring kan finansieringen också utnyttjas till att återställa torvmarker. Målet är att Finland ska lämna in sitt förslag om inriktningen av finansieringen till kommissionen före sommarsemestrarna och att genomförandet av fonden ska inledas på hösten.

Ytterligare information:

Riikka Yliluoma
miljö- och klimatministerns specialmedarbetare
tfn 050 414 1682
[email protected]