Hyppää sisältöön
Media

Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä: Ehdotus valtioneuvoston periaatepäätökseksi kiertotalousohjelmasta valmis lausunnoille

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 3.2.2021 14.39
Tiedote

Ehdotus valtioneuvoston periaatepäätökseksi kiertotalouden strategisesta edistämisohjelmasta voi lähteä lausuntokierrokselle, linjasi ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä keskiviikkona. Ympäristöministeriö lähettää ehdotuksen lausunnoille lähipäivinä.

Periaatepäätösehdotuksen mukaan uusiutumattomien luonnonvarojen kulutuksen tulee vähentyä, ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö voi kasvaa siten, että kotimaan primääriraaka-aineiden kokonaiskulutus ei 2035 ylitä vuoden 2015 tasoa. Vientituotteiden valmistukseen käytetyt luonnonvarat eivät kuulu tavoitteen piiriin. Resurssien tuottavuuden tulee kaksinkertaistua vuoden 2015 tilanteesta vuoteen 2035 mennessä. Lisäksi materiaalien kiertotalousasteen täytyy kaksinkertaistua vuoteen 2035 mennessä. Periaatepäätösehdotuksessa halutaan muun muassa kehittää taloudellisia kannusteita, jotka tukevat luonnonvarojen säästeliästä käyttöä, vähentävät hiilidioksidipäästöjä sekä edistävät kiertotalouden palvelumallien yleistymistä.

”Tällä ohjelmalla Suomella on mahdollisuus tehdä kiertotaloudesta totta. Päätös listaa ison joukon konkreettisia keinoja, joilla edistämme kiertotalousohjelman kunnianhimoista visiota hiilineutraalista kiertotalousyhteiskunnasta. Kiertotalouteen siirtyminen on yhtä suuri muutos kuin siirtymä hiilineutraaliin yhteiskuntaan. Työsarkaakin on: Suomessa materiaalikulutus henkeä kohden on Euroopan suurinta ja materiaalien kiertotalousaste on alle EU:n keskiarvon”, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sanoo.

Periaatepäätösehdotus pohjautuu ympäristöministeriön asettaman työryhmän tammikuussa julkistamaan kiertotalousohjelmaehdotukseen.

Ministerityöryhmälle tilannekatsaukset HIISI-hankkeesta ja oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF)

Ministerityöryhmä sai tilannekatsauksen VTT:n koordinoimasta HIISI-hankkeesta, joka tuottaa tietopohjaa parhaillaan valmisteltaviin kansalliseen ilmasto- ja energiastrategiaan ja keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmaan. Hankkeessa tehdään analyysejä uusien ilmasto- ja energiapoliittisten toimien vaikutuksista eri päästösektoreille, toimialoille, ihmisille, ympäristölle ja luonnolle. Hiisi-hanke järjestää 16.2. seminaarin, jossa käsitellään alustavia arvioita kehityksestä nykytoimin. Seminaarissa kerrotaan laaditun perusskenaarion lähtöoletuksista ja alustavista vaikutuksista kansantalouteen ja eri päästösektoreihin.

Ministerit saivat myös tilannekatsauksen EU:n oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) hyödyntämisestä. Hallitus on budjettiriihessä 2020 sopinut, että Suomessa rahoitusta kohdennetaan erityisesti turvetta korvaaviin investointeihin ja teollisen murroksen tukemiseen, kuten komissio on suosittanut. Elinkeinonsa menettävien turveyrittäjien ja -työntekijöiden sopeutumisen tukemisen lisäksi rahoitusta voidaan hyödyntää myös turvemaiden ennallistamiseen. Tavoitteena on, että Suomi jättää ehdotuksensa rahoituksen suuntaamisesta komissiolle ennen kesälomia ja rahaston toimeenpano käynnistyisi syksyllä.

Lisätietoja:

Riikka Yliluoma
Ympäristö- ja ilmastoministerin erityisavustaja
p. 050 414 1682
[email protected]