Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik diskuterade klimatdeklaration för byggnader

Miljöministeriet
2.3.2021 16.24 | Publicerad på svenska 2.3.2021 kl. 18.06
Pressmeddelande

Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik fick på tisdagen en översikt över utkastet till förordning om klimatdeklaration av byggnader. Förordningen stöder övergången till koldioxidsnålt byggande och gör det möjligt att fastställa koldioxidbudgetar för olika typer av byggnader före 2025.

Av deklarationen ska framgå byggnadens skadliga och nyttiga klimatpåverkan, det vill säga dess negativa och positiva klimatavtryck. Bedömningen av dessa baserar sig på gemensamma europeiska standarder och omfattar byggnadens hela livscykel. Med tanke på beräkningen har man utvecklat en nationell utsläppsdatabas, som publicerades för öppet testbruk den 1 mars 2021 samtidigt i Finland och Sverige. Det är meningen att man i fortsättningen ska lämna in en klimatdeklaration då man ansöker om bygglov. Förordningen ingår i den reviderade markanvändnings- och bygglagen, som sänds på remiss under våren.

”Det arbete vi nu gör är banbrytande även globalt sett, och det kommer att skapa förutsättningar för framtida byggande som är hållbart med tanke på klimatet”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen, som är ordförande för ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik.

Ministerarbetsgruppen diskuterade också hur utkastet till lag om upphandling av miljövänliga fordon inom den offentliga sektorn ska bearbetas utifrån responsen från remissbehandlingen. Syftet med den nya lagen är att öka andelen fordon med små eller inga utsläpp i den offentliga sektorns upphandlingar. Till dessa upphandlingar hör till exempel skoltransporter, sophämtning, busstjänster inom lokaltrafiken och FPA:s transporter. Genom lagen genomförs kraven i EU:s direktiv om offentlig upphandling av rena fordon, som ska tillämpas från och med den 2 augusti 2021. Regeringspropositionen lämnas härnäst till rådet för bedömning av lagstiftningen, som ger ett utlåtande om utkastet till lag.

Ministerarbetsgruppen fick ta del av Finlands första klimat- och miljöstrategi för IKT-sektorn. Finland har gjort ett banbrytande arbete i en övergripande översyn av klimat- och miljöfrågor inom IKT-sektorn, och strategin är unik även internationellt sett. Enligt strategin strävar Finland efter att lösa klimatproblem med hjälp av kompetens inom informations- och kommunikationsteknik. Kommunikationsministeriet publicerar strategin den 9 mars 2021.

Ministrarna underrättades också om vad som behandlats under det föregående mötet för rundabordsforumet för klimatpolitik, det vill säga de sektorspecifika färdplanerna för ett koldioxidsnålt samhälle, och förberedde sig inför regeringens halvtidsöversyn i april.

Mer information

Riikka Yliluoma
miljö- och klimatministerns specialmedarbetare
tfn 050 414 1682
[email protected]