Samarbetsgruppen för metropolpolitiken

Med hjälp av metropolpolitiken strävar man efter att lösa specialfrågor som gäller Helsingforsregionen och som ökar hela Finlands konkurrenskraft.

Statsrådet tillsatte den 5 november 2020 en samarbetsgrupp för metropolpolitiken. Samarbetsgruppens mål är att intensifiera samarbetet mellan staten och metropolområdet och samordningen av politiken i sådana frågor som stöder tillväxt, sysselsättning, hållbar utveckling och global konkurrenskraft i metropolområdet och som erbjuder lösningar på de särskilda utmaningarna i området. Gruppen främjar verkställandet av de riktlinjer i regeringsprogrammet som gäller metropolområdet.

Samarbetsgruppen har till uppgift att

 1. styra genomförandet av metropolpolitiken och uppställandet av gemensamma mål
 2. inleda nödvändiga gemensamma beredningar i centrala metropolpolitiska frågor och behandla konkreta åtgärder
 3. följa upp och främja uppnåendet av målen för metropolpolitiken och beredningens framskridande
 4. fungera som ett interaktionsforum vid genomförandet och beredningen av metropolpolitiska åtgärder.

Sammansättningen av samarbetsgruppen för metropolpolitiken

Ordförande

 • miljö- och klimatminister Emma Kari

Vice ordförande

 • kommunminister Sirpa Paatero
 • Helsingfors borgmästare Juhana Vartiainen

Medlemmar

 • arbetsminister Tuula Haatainen
 • näringsminister Mika Lintilä
 • kommunikationsminister Timo Harakka
 • undervisningsminister Li Andersson
 • forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen
 • justitieminister Anna-Maja Henriksson
 • Jukka Mäkelä, stadsdirektör, Esbo stad
 • Ritva Viljanen, stadsdirektör, Vanda stad
 • Christoffer Masar, stadsdirektör, Grankulla stad

Företrädare för KUUMA-regionen

 • Harri Lipasti, kanslichef i Tusby, KUUMA-regionen (fram till den 31 december 2020)
 • Jyrki Mattila, stadsdirektör, Hyvinge, KUUMA-regionen (2021)
 • Kirsi Rontu, stadsdirektör, Kervo, KUUMA-regionen (2022)
 • Tarmo Aarnio, kommundirektör i Kyrkslätt, KUUMA-regionen (fr.o.m. den 1 januari 2023)

Samarbetsgruppens mandatperiod började den 5 november 2020 och slutar vid utgången av valperioden 2019–2023. Miljöministeriet samordnar den praktiska beredningen av metropolpolitiken i nära samarbete med statsrådets kansli och städerna i metropolområdet.

Mer information

Kimmo Hyrsky, specialsakkunnig 
statsrådets kansli, strategiavdelningen, enheten för regeringspolitik Telefon:0295160191   E-postadress: