Metropolipolitiikan yhteistyöryhmä

Metropolipolitiikan avulla pyritään ratkaisemaan Helsingin seutuun liittyviä erityiskysymyksiä, jotka vahvistavat koko Suomen kilpailukykyä.

Valtioneuvosto asetti 5.11.2020 metropolipolitiikan yhteistyöryhmän. Sen tavoitteena on tiivistää valtion ja metropolialueen yhteistyötä ja politiikan koordinaatiota asioissa, jotka tukevat metropolialueen kasvua, työllisyyttä, kestävää kehitystä, globaalia kilpailukykyä ja alueen erityishaasteiden ratkaisua. Ryhmä edistää metropolialuetta koskevien hallitusohjelman linjausten toteuttamista.

Yhteistyöryhmän tehtävänä on

 1. ohjata metropolipolitiikan toteuttamista ja yhteisten tavoitteiden asettamista;
 2. käynnistää tarvittavaa yhteistä valmistelua keskeisissä metropolipolitiikan kysymyksissä ja käsitellä konkreettisia toimenpiteitä;
 3. seurata ja edistää metropolipolitiikan tavoitteiden toteuttamista ja valmistelun etenemistä
 4. toimia vuorovaikutusfoorumina metropolipolitiikan toimenpiteiden toteutuksessa ja valmistelussa.

Metropolipolitiikan yhteistyöryhmän kokoonpano

Puheenjohtaja

 • ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo

Varapuheenjohtajat

 • kuntaministeri Sirpa Paatero
 • Helsingin pormestari Juhana Vartiainen

Jäsenet

 • työministeri Tuula Haatainen
 • elinkeinoministeri Mika Lintilä
 • liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka
 • opetusministeri Li Andersson
 • tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen
 • oikeusministeri Anna-Maja Henriksson
 • kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä, Espoon kaupunki
 • kaupunginjohtaja Ritva Viljanen, Vantaan kaupunki
 • kaupunginjohtaja Christoffer Masar, Kauniaisten kaupunki

KUUMA-seudun edustajina

 • Tuusulan kansliapäällikkö Harri Lipasti, Kuuma-seutu (31.12.2020 asti)
 • Hyvinkään kaupunginjohtaja Jyrki Mattila, Kuuma-seutu (vuosi 2021)
 • Keravan kaupunginjohtaja Kirsi Rontu, Kuuma-seutu (vuosi 2022)
 • Kirkkonummen kunnanjohtaja Tarmo Aarnio, Kuuma-seutu (1.1.2023 lähtien)

Yhteistyöryhmän toimikausi alkoi 5.11.2020 ja päättyy vaalikauden 2019-2023 päättyessä. Ympäristöministeriö koordinoi metropolipolitiikan käytännön valmistelutyötä tiiviissä yhteistyössä valtioneuvoston kanslian ja metropolialueen kaupunkien kanssa.

 

 

Lisätietoja

Kimmo Hyrsky, erityisasiantuntija 
valtioneuvoston kanslia, Strategiaosasto, Hallituspolitiikkayksikkö Puhelin:0295160191   Sähköpostiosoite:


Olli Maijala, neuvotteleva virkamies 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Elinympäristöt Puhelin:0295250174   Sähköpostiosoite: