Hoppa till innehåll
Media

Utlysningen av understöd för kommunernas klimatprojekt har öppnats

miljöministeriet
Utgivningsdatum 15.5.2023 11.51
Pressmeddelande

Miljöministeriet beviljar understöd till kommunala och regionala projekt som syftar till att minska växthusgasutsläppen. Ansökningstiden är 15.5.2023–31.7.2023.

Kommuner och regioner kan ansöka om understöd för projekt som syftar till att minska växthusgasutsläppen. De projekt som understöds kan gälla till exempel utveckling av kommunernas klimatledarskap, klimatsamarbete mellan kommuner och företag, sporrande av kommuninvånarnas klimatåtgärder, främjande av energieffektivitet samt minskning av utsläppen från trafiken.  

För denna utlysning av understöd har det reserverats cirka en miljon euro. Ett enskilt projekt kan beviljas högst 56 000 euro i understöd. Beloppet kan emellertid motsvara högst 70 procent av de stödberättigande kostnaderna för projektet. Understöd kan beviljas bland annat för lönekostnader och planeringskostnader. Anskaffning av eller hyra för transportmedel, varor eller anordningar kan täcka högst 10 procent av projektets totala kostnader. 

"De kommuner som fått finansiering i samband med tidigare utlysningar har berättat hur finansieringen har gjort klimatåtgärder möjliga i kommuner och regioner vars egna resurser inte hade varit tillräckliga. Ta alltså tillfället i akt och kom igång med det som behöver göras för klimatet i din egen kommun eller region. Allas insatser för klimatåtgärderna behövs", uppmuntrar Veera Visuri, specialsakkunnig vid miljöministeriet.

Sökanden kan vara en kommun, en samkommun, en ekonomisk region, ett landskapsförbund, ett bolag där dessa är majoritetsägare eller en sammanslutning som dessa bildar. Ansökningstiden är 15.5.2023–31.7.2023. Projekten kan inledas tidigast den 1 november 2023 och ska avslutas senast den 15 september 2024. Projekten ska inledas under 2023, men annars kan tidpunkten för ett projekt bestämmas av sökanden själv.

Utlysningen av understöd för kommunernas klimatprojekt är självständig och oberoende av utlysningen av understöd för kommunernas klimatplaner. Kommuner och regioner kan om de uppfyller kriterierna delta i båda ansökningsomgångarna.

Mer information om ansökan om understöd ges på infomöte

Miljöministeriet ordnar ett infomöte om understödet den 6 juni 2022 kl. 10.00–11.00. På mötet ges mer information om utlysningen av understöd och svar på olika frågor.
Mötet är öppet för alla, men man måste anmäla sig på förhand senast den 5 juni 2023. Anmälan till infomötet. 

Ytterligare information:
Veera Visuri
specialsakkunnig
miljöministeriet
tfn. 0295 250 325
[email protected]