Hoppa till innehåll
Media

Utkasten till förordningar om minskning av olägenheterna av vissa plastprodukter på remiss

miljöministeriet
Utgivningsdatum 8.7.2022 15.16
Pressmeddelande

Miljöministeriet ber om utlåtanden om utkasten till förordningar som anknyter till genomförandet av direktivet om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön. I förordningarna föreslås till exempel separata avfallskärl för cigarettfimpar och en skyldighet att informera om de skadliga effekterna av plastprodukter för engångsbruk och om återanvändbara alternativ till dem. Dessutom förslås minimikrav för mottagning av uttjänta fiskeredskap som innehåller plast. Utlåtanden kan lämnas till och med den 19 augusti 2022.

Förordningspaketet innehåller nya förordningar om vissa plastprodukter för engångsbruk, fiskeredskap som innehåller plast samt ersättningar enligt produktgrupp. Dessutom föreslås ändringar i förordningarna om förpackningar och dryckesförpackningar. Det föreslås att förordningen om returpapper ersätts med en ny förordning. 

Utkastet till förordning om vissa plastprodukter för engångsbruk förpliktar till att ordna separata avfallskärl för cigarettfimpar och att informera om de skadliga effekterna av plastprodukter för engångsbruk och om återanvändbara alternativ till produkterna. Förordningen om fiskeredskap innehåller närmare bestämmelser om genomförandet av producentansvaret och om hur producenterna från och med ingången av 2025 ska ordna separat insamling av uttjänta fiskredskap som innehåller plast. För fasta fångstredskap föreslås 150 mottagningsplatser i hela landet och mottagningen av lätta fångstredskap kan ordnas till exempel genom insamlingskampanjer. 

Ändringar i förordningarna om förpackningar och returpapper

Förslagen till de viktigaste ändringarna i förpackningsförordningen och förordningen om dryckesförpackningar gäller kravet på att korkarna ska förbli fästa vid förpackningarna, minimikravet på återvunnen plast i dryckesförpackningarna samt kravet på separat insamling och beräkning av den separata insamlingen. I Finland uppfylls kravet på separat insamling av dryckesförpackningar redan på grund av det välfungerande pantsystemet.

Ändringarna i förordningarna preciserar dessutom producenternas informationsskyldighet, ansökan om godkännande för anteckning i producentregistret, lämnandet av uppgifter för uppföljning samt bestämmelserna om producenternas egenkontroll. Det föreslås att en ny bestämmelse som minskar rapporteringsskyldigheten för små företag införs i förpackningsförordningen.

Miljöministeriet ber om utlåtanden både om de förordningar som rör SUP-direktivet och om förordningen om returpapper. I den nya förordningen om returpapper föreslås ändringar som behövs på grund av ändringen av avfallslagen (714/2021). Ändringar föreslås i målen för separat insamling och återvinning av returpapper så att ett gemensamt mål ska gälla alla producenter. Kraven på mottagningen av returpapper som ordnas av producenterna preciseras genom kvalitetsmässiga minimikrav. Samtidigt slopas minimikravet på antalet insamlingsplatser.

Genom de förordningar som sänds på remiss och ändringen av avfallslagen genomförs SUP-direktivet om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön (2019/904/EU).

Mer information:

Jussi Kauppila (anträffbar 8.7 och 25.7–12.8)
Regeringssekreterare
tfn 050 421 0819
[email protected]

Tuuli Oikarinen (anträffbar 11.7–22.7)
Sakkunnig
tfn 0295 250 298
[email protected]

Sirja Stén (anträffbar 1.8–12.8)
Konsultativ tjänsteman
tfn 0295 250 276
[email protected]