Hyppää sisältöön
Media

Asetusluonnokset eräiden muovituotteiden haittojen vähentämisestä lausunnolle

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 8.7.2022 15.16
Tiedote

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutusten vähentämistä koskevan direktiivin täytäntöönpanoon liittyvistä asetusluonnoksista. Asetuksissa ehdotetaan esimerkiksi erillisiä roska-astioita tupakantumpeille sekä velvollisuutta tiedottaa kertakäyttöisten muovituotteiden haitallisista vaikutuksista ja niiden uudelleenkäytettävistä vaihtoehdoista. Lisäksi muovia sisältävän kalastusvälinejätteen vastaanotolle asetettaisiin vähimmäisvaatimukset. Lausuntoja voi antaa 19.8.2022 saakka.

Asetuspaketti sisältää uudet asetukset eräistä kertakäyttöisistä muovituotteista, muovia sisältävistä kalastusvälineistä sekä tuoteryhmäkohtaisista korvauksista. Lisäksi pakkauksia sekä juomapakkauksia koskevia asetuksia muutettaisiin. Keräyspaperia koskeva asetus korvattaisiin uudella. 

Asetusluonnos eräistä kertakäyttöisistä muovituotteista velvoittaa lisäämään erillisiä roska-astioita tupakantumpeille sekä tiedottamaan eräiden kertakäyttöisten muovituotteiden haitallisista vaikutuksista ja tuotteiden uudelleenkäytettävistä vaihtoehdoista. Kalastusvälineitä koskeva asetus sisältää tarkemmat säännökset tuottajavastuun toteuttamisesta sekä siitä, miten tuottajien on järjestettävä käytöstä poistettavien muovia sisältävien kalastusvälineiden erilliskeräys vuoden 2025 alusta. Kiinteille pyydyksille ehdotetaan koko maassa 150 vastaanottopaikkaa ja vapakalastusvälineiden vastaanoton voisi järjestää esimerkiksi kampanjaluontoisella keräyksellä. 

Muutoksia pakkaus- ja keräyspaperiasetuksiin

Pakkausasetuksessa ja juomapakkausasetuksessa tärkeimmät muutokset koskisivat korkkien kiinnipysymisen vaatimusta, kierrätetyn muovin vähimmäisosuutta juomapakkauksissa sekä erilliskeräysvaatimusta ja sen laskentaa. Suomessa juomapakkausten erilliskeräysvaatimus täyttyy jo nyt hyvin toimivan panttijärjestelmän ansioista.

Lisäksi asetuksiin tehtävillä muutoksilla täsmennettäisiin tuottajan tiedottamisvelvollisuutta, tuottajarekisteriin hyväksymiseksi tehtävää hakemusta, seurantatietojen ilmoittamista sekä tuottajan omavalvontaa koskevia säännöksiä. Pakkausasetukseen lisättäisiin uusi säännös, joka keventäisi pienten yritysten raportointivelvoitetta.

SUP-direktiiviin liittyvien asetusten lisäksi lausuntoja pyydetään keräyspaperia koskevasta asetuksesta. Uuteen keräyspaperiasetukseen ehdotetaan jätelain muuttamisesta (714/2021) johtuvia tarpeellisia muutoksia. Keräyspaperin erilliskeräystä ja kierrätystä koskevat tavoitteet muutettaisiin kaikkia tuottajia yhteisesti koskevaksi tavoitteeksi. Tuottajan järjestämää keräyspaperin vastaanottoa koskevia vaatimuksia täsmennettäisiin laadullisilla vähimmäisvaatimuksilla. Samalla luovuttaisiin keräyspisteverkoston lukumääräisestä minimivaatimuksesta.

Lausunnoilla olevilla asetuksilla ja jätelain muutoksella toimeenpannaan tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutusten vähentämistä koskeva SUP-direktiivi (2019/904/EU).

Lisätietoja:

Jussi Kauppila (tavoitettavissa 8.7 ja 25.7.–12.8.)
Hallitussihteeri
p. 050 421 0819
[email protected]

Tuuli Oikarinen (tavoitettavissa 11.–22.7)
Asiantuntija
p. 0295 250 298
[email protected]

Sirja Stén (tavoitettavissa 1.8.-12.8.)
Neuvotteleva virkamies
p. 0295 250 276
[email protected]