Hoppa till innehåll
Media

Ungdomarnas rundabordsforum för klimatpolitik diskuterade rättvist deltagande i beslutsfattandet

miljöministeriet
Utgivningsdatum 24.5.2022 16.00 | Publicerad på svenska 25.5.2022 kl. 16.59
Pressmeddelande

Ungdomarnas rundabordsforum för klimatpolitik sammanträdde den 24 maj 2022 för att diskutera rättvisa mellan generationerna och ungas deltagande i beslut som gäller klimatet. I diskussionen betonades att unga i högre grad måste tas med i beslutsfattandet.

Ungdomarnas rundabordsforum efterlyste kontinuerliga åtgärder som sträcker sig över regeringsperioderna med syfte att stärka de ungas delaktighet. I diskussionen lyftes det också fram att enbart hörande av ungdomar inte räcker, utan att unga ska ha möjlighet att genuint kunna delta och påverka. Möjligheter att påverka behövs överallt, till exempel i skolor och i hobbyverksamhet, i städer och i glesbygdsområden. Under diskussionen påpekades det att möjligheten att påverka i beslutsfattandet skapar hopp. Det diskuterades också metoder för att lösa klimatkrisen.

Ordförande för mötet var vice ordförande för rundabordsforumet för klimatpolitik, klimat- och miljöminister Emma Kari. De inledande anförandena hölls av Sara Nyman från Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians, de ungas klimatdelegat Akseli Rouvari och Jenna Bergholm från Maaseutunuoret. Aliina Ruutunen, företrädare för Ilmastotsempparit vid Plan International Suomi, höll också ett anförande.

Besluten för att stävja klimatkrisen berör de unga och kommande generationer

De ungas klimatdelegat från Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians föreslog ett klimat- och naturråd för unga som en åtgärd för att stävja klimatkrisen. Rådet ska representera barn och unga i beredningen av klimatpolitiken och i beslutsfattandet.

"Vi kan endast lösa klimatkrisen tillsammans – just nu behöver vi bygga fler broar. Det är på allas ansvar att bedriva en hållbarare generationspolitik. Därför måste de unga i högre grad tas med i beslutsfattandet. Det är rättvisa", sade de ungas klimatdelegat Akseli Rouvari från Allians.

Enligt Maaseutunuoret präglas framtidsbilden av anpassning till miljöförändringarnas konsekvenser, i synnerhet till förändringarna i odlingsförhållandena.

"Hur säkerställer vi att vi i diskussionen inte glömmer dem som berörs allra mest av förändringarna och som redan lever en generationsöverskridande vardag? Klimatförändringarna påverkar primärproduktionen först av alla branscher. Klimatarbetet och arbetet för den biologiska mångfalden är en del av livsmedelsproducenternas och skogsägarnas vardag på gårdarna och i skogarna", sade Jenna Bergholm, företrädare för Maaseutunuoret.

Minister Emma Kari tackade de unga för deras deltagande i klimatpolitiken och för att de visar vägen mot ett klimatneutralt Finland.

"De beslut vi gör i dag för att stävja klimatkrisen berör ungdomar, barn och kommande generationer. Det är viktigt att vi finner fler metoder och kanaler för unga och även för andra sårbara grupper att påverka Finlands klimatpolitik", sade minister Emma Kari.

”Utan ungdomarnas insats skulle vi inte vara på väg mot ett klimatneutralt Finland. Den nya klimatlagen, vars beredning är på slutrakan, utgör grunden för Finlands klimatarbete och är resultatet av våra gemensamma insatser. Det har vi också de unga att tacka för", sade minister Kari.

Vid mötet, som ordnades av rundabordsforumet för klimatpolitik och miljöministeriet, deltog företrädare för unga från följande aktörer: Unga Européer, Ilmastosoturit, Maaseutunuoret, Nyyti, Plan International Suomi – Ilmastotsempparit, Finlands Gymnasistförbund, Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians, Finlands Ungdomsfullmäktiges Förbund, Finlands Scouter, Finlands FN-ungdom, Finlands studentkårers förbund och WWF Nuoret.

Sara Nyman, som också är en av vice ordförandena för rundabordsforumet för klimatpolitik, underrättar rundabordsforumet för klimapolitik om de synpunkter som har diskuterats vid ungdomarnas rundabordsforum för klimatpolitik.

Mer information:

Riikka Yliluoma
Miljö- och klimatministerns specialmedarbetare
050 414 1682
[email protected]

Jarmo Muurman
Generalsekreterare för rundabordsforumet för klimatpolitik, miljöråd
0295 250 185
[email protected]

Sara Nyman
Vice ordförande för rundabordsforumet för klimatpolitik
Allians rf
040 7314818
[email protected]