Hoppa till innehåll
Media

UNEP@50-seminariet firar FN:s 50-åriga miljöprogram

miljöministeriet
Utgivningsdatum 6.6.2022 8.48
Pressmeddelande
UNEP:s generaldirektören Inger Andersen/ Bild: UNEP, Cyril Villemain

Den 6 juni ordnar miljöministeriet seminariet UNEP@50, där man firar FN:s 50-åriga miljöprogram och diskuterar riktlinjer för dess framtid. Seminariet samlar inflytelserika påverkare inom miljöärenden för att fira besöket av generaldirektören för FN:s miljöprogram Inger Andersen. Samma dag besöker också Internationella naturvårdsunionens generaldirektör Bruno Oberle Finland.

UNEP@50-seminariet föregår FN:s högnivåmöte Stockholm+50 som ordnas i Stockholm 2.6–3.6.2022 och Världsmiljödagen som firas söndagen den 5 juni. UNEP@50-seminariet är en fortsättning på jubileumsåret för FN:s 50-åriga miljöprogram och en del av Finlands offentliga roll som föregångare för hållbar utveckling i det internationella samfundet.

Under sin 50-åriga verksamhetsperiod har FN:s miljöprogram varit med om att skapa flera internationella miljöavtal, av vilka ett av de mest framgångsrika har gällt bekämpningen av ozonuttunningen i enlighet med Montrealprotokollet. UNEP har dessutom producerat vetenskaplig information om miljöns tillstånd, ökat medvetenheten om miljöproblemen och hjälpt till att bygga upp den nationella miljölagstiftningen.

"Finland har ända från början varit en samarbetspartner och vän till FN:s miljöprogram. Vårt mål har alltid varit att stärka UNEP och den internationella miljöförvaltningen. Det är viktigt att Finland har haft möjlighet att påverka till exempel i inrättandet av FN:s högsta miljöorgan – FN:s miljöförsamling (UNEA) – och att främja det internationella samarbetet kring biologisk mångfald, kemikalier och avfall. Dessutom har vi aktivt lyft fram teman som gäller miljösäkerhet och konflikthantering", säger miljö- och klimatminister Emma Kari.

Seminariet lyfter fram resultaten av FN:s miljöprogram och programmets framtidsutsikter

Generaldirektören för FN:s miljöprogram (UNEP) Inger Andersen är hedersgäst vid seminariet. Andersen har gjort en över 30 år lång och viktig karriär inom internationell utvecklingsekonomi, hållbar miljö och strategisk verksamhet. Temana i hennes arbete har gällt till exempel jordbruk, miljöledning, skydd av biologisk mångfald och klimatförändringar. Vid seminariet behandlar Andersens anförande utvecklingen av UNEP:s verksamhet och dess framtid.

Generaldirektör för Internationella naturvårdsunionen (IERG) Bruno Oberle håller också ett anförande vid seminariet. Generaldirektör Oberle berättar om hotbedömningen av arter och livsmiljöer samt om naturbaserade lösningar, som är ett viktigt verktyg för Internationella naturvårdsunionen i kampen mot förlusten av biologisk mångfald och klimatkrisen.

Miljö- och klimatminister Emma Kari och utrikesminister Pekka Haavisto håller också anföranden vid seminariet. Ungdomsdelegaten Alli Pylkkö lyfter fram ungdomarnas tankar om att utveckla UNEP:s verksamhet. Seminariet avslutas med en paneldiskussion med högnivådeltagare där man diskuterar om UNEP:s forskningspolitiska roll.

Ytterligare information

UNEP:
Marjaana Kokkonen
konsultativ tjänsteman
+358 295 250 025
[email protected]

IUCN:
Marina von Weissenberg
miljöråd
+358 295 250 321
[email protected]