Hoppa till innehåll
Media

Understöd på 3 miljoner euro till projekt som främjar grön omställning inom den byggda miljön

miljöministeriet
Utgivningsdatum 17.10.2022 12.01
Pressmeddelande

Miljöministeriet har i dag utlyst understöd som företag, kommuner, föreningar, forsknings- och läroanstalter samt andra aktörer kan ansöka om för projekt som främjar koldioxidsnålhet i den byggda miljön. Det totala finansieringsbeloppet uppgår till tre miljoner euro och ansökningstiden går ut den 11 november 2022.

Finansieringen är en del av miljöministeriets och Business Finlands gemensamma program för en koldioxidsnål byggd miljö, där det görs en satsning på sammanlagt 40 miljoner euro på klimatarbetet inom den byggda miljön. Understöd beviljas i sammanlagt sju ansökningsomgångar. Den pågående ansökningsomgången är miljöministeriets tredje, och ministeriets sista ansökningsomgång ordnas i början av 2023.  

Miljöministeriet önskar mångsidiga och innovativa ansökningar

Miljöministeriet beviljar understöd för forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt där man inom den byggda miljön prövar och utvecklar nya sätt att bekämpa klimatförändringarna eller öka anpassningen till dem. Projekten kan ha samband med exempelvis energieffektivitet, byggnadsmaterial, utveckling av planeringsprocesser och byggprocesser eller kunnande och utbildning gällande kunskapsunderlaget för fastighets- och byggbranschen.

Vilken som helst aktör med ett FO-nummer och goda projektidéer för att utveckla den koldioxidsnåla byggda miljön kan sända in sin ansökan. Målet är att resultaten av projekten ska kunna utnyttjas öppet.

Ansökningstiden pågår till den 11 november 2022 kl. 16.15.

Mångsidig ny kunskap om klimatarbetet i den byggda miljön

Programmet för en koldioxidsnål byggd miljö producerar information till stöd för den gröna omställningen. Informationen används på bred front av aktörer inom fastighets- och byggbranschen, till exempel av dem som beställer ett byggprojekt, byggprojekterare, huvudprojekterare, planerare och IT-utvecklare. Alla aktörer behövs också i arbetet för att främja koldioxidsnålhet inom den byggda miljön.

Miljöministeriet har under de två tidigare ansökningsomgångarna finansierat 29 projekt med sammanlagt cirka 2,1 miljoner euro. I de pågående projekten bland annat undersöks byggmaterial, såsom koldioxidsnål betong och naturmaterial, utvecklas effektivare lösningar för energisparande, effektiviseras återanvändningen och återvinningen av byggmaterial samt skapas nya metoder för beräkning av koldioxidutsläpp och utsläppsdatabaser för byggprodukter.

Bekanta dig med de projekt som redan har beviljats understöd av miljöministeriet och Business Finland i lägesrummet på programmets webbplats. Sidan kompletteras ständigt med nya projektkort. På webbplatsen kan man också ansluta sig till Solved-plattformen som fungerar som ett diskussionsforum för aktörer inom branschen.

Mer information

Miljöministeriets ansökningsomgång:  
Maija Stenvall
Projektkoordinator
Miljöministeriet
tfn 0295 25 0354
[email protected]

Programmets nätverk:  
Teemu Lehtinen
Verkställande direktör
KIRAHub
tfn 040 456 6108
[email protected]

Understöd som beviljas av Business Finland:
Virpi Mikkonen
Account Lead
Business Finland
tfn 050 5577 930
[email protected]

Genom programmet för en koldioxidsnål byggd miljö görs under de närmaste åren en satsning på sammanlagt 40 miljoner euro på klimatarbetet inom den byggda miljön. Programmet genomförs av miljöministeriet och Business Finland. Business Finland beviljar finansiering särskilt till projekt som främjar export, och miljöministeriet beviljar stöd för nationell forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet. Finansieringen av programmet kommer från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (Recovery and Resilience Facility). Utöver finansiering erbjuder programmet för en koldioxidsnål byggd miljö en plattform för omfattande samarbete mellan olika aktörer och för att dela de bästa lärdomarna med andra.