Hoppa till innehåll
Media

Tuusniemi kommun beviljas inlösningstillstånd för samhällsbyggande

miljöministeriet
Utgivningsdatum 22.9.2023 10.50
Nyhet

Miljöministeriet har beviljat Tuusniemi kommun tillstånd att lösa in ett område på 4,12 hektar.

Området ligger norr om Tuusniemi centrum inom Kankaala industriområde. Kommunen motiverade ansökan med att området behövs för ett planerat träproduktfabriksprojekt, tillsammans med en tidigare hyvleribyggnad på den intilliggande fastigheten. På grund av meningsskiljaktigheter om priset har det inte varit möjligt att förvärva området till Tuusniemi kommun genom frivilliga affärer.

Miljöministeriet fattar beslut om ansökningar där kommuner ansöker om tillstånd att lösa in mark som är nödvändig för samhällsbyggande eller för kommunens planmässiga utveckling. Ministeriet bedömer om ansökan uppfyller de förutsättningar för inlösen som anges i markanvändnings- och bygglagen.

Genom miljöministeriets beslut tas inte ställning till inlösningsersättningen. I beslutet om inlösningstillstånd tas inte heller ställning till de tillstånd eller förfaranden som behövs för genomförandet av projektet.

Mer information:

Maaret Stenström
Miljöråd
tfn 0295 250 277
[email protected]