Hyppää sisältöön
Media

Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä kokoontuu keskustelemaan kuntien ilmastotyöstä

valtioneuvoston viestintäosastoympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 19.4.2022 14.52
Tiedote

Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä kokoontuu 15. kerran tiistaina 20.4.2022. Kokouksen aiheena on kuntien ilmastotyö. Pyöreän pöydän kokouksen puheenjohtajana toimii pyöreän pöydän varapuheenjohtaja ympäristö-ja ilmastoministeri Emma Kari.

”Kunnat ovat avaintoimijoita, kun Suomi irrottautuu fossiilisesta energiasta ja suuntaa kohti omavaraisempaa ja huoltovarmempaa hiilineutraalia kiertotalousyhteiskuntaa. Moni kunta näkee edelläkävijyyden ilmastotyössä tulevaisuuden avaintekijänä, ja suomalaisista jo lähes kaksi kolmasosaa asuukin kunnassa, jolla on valtiota kunnianhimoisempi hiilineutraaliustavoite”, kertoo ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari.

Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä keskustelee muun muassa kuntien ilmastosuunnitelmien sisällöstä ja oikeudenmukaisuuden huomioimisesta. Lisäksi jäsenet keskustelevat yritysten ja muiden toimijoiden mahdollisuuksista vauhdittaa kunnissa tehtävää ilmastotyötä.

Hallitusohjelman mukaisesti hallitus edistää kuntien ja alueiden hiilineutraaliussuunnitelmien valmistelua ja ilmastotoimien toimeenpanoa. Syksyn 2021 budjettiriihessä hallitus sopi, että lainsäädäntöön lisätään kunnille, alueille tai maakunnille velvoite laatia ilmastosuunnitelma. Ympäristöministeriössä valmistellaan ilmastolain muutosta, jolla laki laajennettaisiin koskemaan kuntia ja säädettäisiin niille velvoite laatia ilmastosuunnitelma. Esitys täydentäisi parhaillaan eduskunnan käsittelyssä olevaa uutta ilmastolakia. Tavoitteena on saada ilmastolain muutosesitys lausuntokierrokselle kesällä ja antaa hallituksen esitys eduskunnalle syksyllä 2022.

Tällä hallituskaudella on suunnattu tukea kuntien ilmastotyöhön ja kuntien sektorirajat ylittävään yhteistyöhön muun muassa ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelman kautta. Ohjelma on ollut päärahoittajana noin 130 hankkeessa eri puolella Suomea. Rahoituksen painopisteitä ovat olleet kuntien ilmasto- ja talousjohtaminen, kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyö sekä kuntien ja asukkaiden ilmastoyhteistyö. Ohjelma on myös rahoittanut kansallisia työkaluja ja toimintamalleja, joita hyödynnetään paikallisella ja alueellisella tasolla.

Keskeisiä ilmastotyön välineitä kunnissa ovat kaavoitus, maankäyttö, liikennesuunnittelu, energiayhtiöiden omistajaohjaus sekä julkisten rakennusten lämmitystapavalinnat. Merkittävien päästövähennystavoitteiden toteutumiseksi kunnissa tarvitaan vahvaa yhteistyötä sidosryhmien kanssa.

Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä kerää yhteen laajan joukon toimijoita yhteiskunnan eri sektoreilta. Pyöreän pöydän tarkoituksena on luoda yhteistä ymmärrystä siitä, miten Suomi voi siirtyä hiilineutraaliin yhteiskuntaan oikeudenmukaisesti vuoteen 2035 mennessä. Pyöreä pöytä tukee työllään ilmastopolitiikan kansallista valmistelua ja toimeenpanoa.

Sosiaalisessa mediassa pyöreän pöydän toimintaa voi seurata tunnisteilla #ilmastonpyöreäpöytä ja #hiilineutraali2035.

Lisätietoja

Riikka Yliluoma
Ympäristö- ja ilmastoministerin erityisavustaja
p. 050 414 1682
[email protected]

Jarmo Muurman
Ilmastopolitiikan pyöreän pöydän pääsihteeri, ympäristöneuvos
p. 0295 250 185
[email protected]

Outi Kumpuvaara
hallitussihteeri, ilmastolain uudistus
p. 0295250225
[email protected]

Olli-Pekka Pietiläinen
ohjelmapäällikkö, Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelma
p. 0295250316
[email protected]