Hyppää sisältöön
Media

Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä keskusteli kuntien ilmastotyöstä

valtioneuvoston viestintäosastoympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 20.4.2022 17.18
Tiedote

Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä keskusteli tiistaina 20. huhtikuuta kuntien ilmastotyöstä. Keskustelussa nousivat esiin kuntien ilmastosuunnitelmien sisältö sekä yritysten ja muiden toimijoiden mahdollisuudet vauhdittaa kunnissa tehtävää ilmastotyötä. Kokouksen puheenjohtajana toimi ilmastopolitiikan pyöreän pöydän varapuheenjohtaja, ilmasto- ja ympäristöministeri Emma Kari.

Pyöreässä pöydässä todettiin, että kuntien ilmastosuunnitelmissa tulisi panostaa niiden vaikuttavuuteen, oikeudenmukaisuuteen sekä avoimeen ja osallistavaan valmisteluun, jossa kuultaisiin erityisesti nuoria. Jotta suunnitelmista päästään käytäntöön, ehdotettiin ilmastosuunnitelmien linkittämistä kuntastrategioihin. Suunnitelmien sisältövaatimuksissa keskeistä olisi ottaa huomioon myös kuntien keskenään erilaiset tilanteet.

Alustuspuheenvuoroissa osaksi ilmastolakia suunnitellusta kuntien ilmastosuunnitelmasta kertoi hallitussihteeri Outi Kumpuvaara ympäristöministeriöstä. Ohjelmapäällikkö Olli-Pekka Pietiläinen ympäristöministeriöstä kertoi siitä, miten valtio vauhdittaa kuntien ilmastotyötä Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelmalla. Turun kaupungin ilmastojohtaja Risto Veivo kertoi kuntakonsernin ja yritysten ilmastoyhteistyöstä Turussa ja Turun seudulla.

Kuntien ilmastotavoitteet toteutuvat asukkaiden ja toimijoiden arjessa

Pyöreässä pöydässä korostettiin kunnan sekä sen asukkaiden ja toimijoiden jatkuvan vuoropuhelun ja monipuolisen yhteistyön merkitystä kuntien ilmastotavoitteiden toteuttamisessa. Kuntaorganisaation ja kuntakonsernin osuus kunnan alueella syntyvistä päästöistä vaihtelee merkittävästi. Lisäksi ne ovat selvästi pienemmät kuin alueen muiden tahojen ja toimijoiden päästöt. Kuntien ilmastotavoitteet voidaankin toteuttaa vain yhdessä asukkaiden, yritysten, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa.

Pyöreässä pöydässä todettiin, että kunta tarjoaa kuntalaiselle kestävän arjen puitteet ja toimintaympäristön yrityksille. Kuntalaiset tekevät valintoja, ja yritykset kehittävät kestäviä tuotteita ja palveluita kuntalaisten ja kunnan tarpeisiin. Järjestöt ovat hyviä yhteistyökumppaneita vahvistettaessa ilmastokriisissä tarvittavia kestävän arjen ja omatoimisen varautumisen taitoja. Yritykset voivat kehittää innovatiivisia tuotteita ja palveluita, joilla voidaan pienentää päästöjä ja viedä ratkaisuja myös kansainvälisille markkinoille.

Keskustelussa korostettiin myös, että kunnat ovat avainroolissa siirryttäessä kohti hiilineutraalia kiertotalousyhteiskuntaa, sillä Suomen kasvihuonekaasupäästöt ovat sen 309 kunnan alueella syntyvien kokonaispäästöjen summa. Valtio vauhdittaa kuntien ilmastotyötä sekä lainsäädännön että erilaisten tukiohjelmien ja työkalujen kautta. Ilmasto-osaaminen tuo kunnille pienempien päästöjen ohella myös mainehyötyjä ja vetovoimaa, uusia kumppanuuksia ja ratkaisuja sekä kilpailukykyä.

Lisätietoja

Riikka Yliluoma
Ympäristö- ja ilmastoministerin erityisavustaja
p. 050 414 1682
[email protected]

Jarmo Muurman
Ilmastopolitiikan pyöreän pöydän pääsihteeri, ympäristöneuvos
p. 0295 250 185
[email protected]

Outi Kumpuvaara
hallitussihteeri, ilmastolain uudistus
p. 0295250225
[email protected]

Olli-Pekka Pietiläinen
ohjelmapäällikkö, Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelma
p. 0295250316
[email protected]

Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä kerää yhteen laajan joukon toimijoita yhteiskunnan eri sektoreilta. Pyöreän pöydän tarkoituksena on luoda yhteistä ymmärrystä siitä, miten Suomi voi siirtyä hiilineutraaliin yhteiskuntaan oikeudenmukaisesti vuoteen 2035 mennessä. Pyöreä pöytä tukee työllään ilmastopolitiikan kansallista valmistelua ja toimeenpanoa.

Sosiaalisessa mediassa pyöreän pöydän toimintaa voi seurata tunnisteilla #ilmastonpyöreäpöytä, #hiilineutraali2035. Ilmastolaista käytävää keskustelua voi seurata tunnisteella #ilmastolaki ja Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelman löytää tunnisteella #kuntienilmastoratkaisut.​​​​​​​