Hoppa till innehåll
Media

Rörande naturupplevelser i skrivartävlingen Min nordliga natur

miljöministeriet
Utgivningsdatum 22.5.2023 11.01
Nyhet
Lasten ja nuorten kirjoituskilpailu arktisen luonnon merkityksestä

I skrivartävlingen Min nordliga natur berättade barn och unga i prosatexter och dikter vad de tänker om den arktiska naturens betydelse i deras liv. 91 barn och unga från Karigasniemi till Helsingfors deltog i miljöministeriets och Rundradions gemensamma skrivartävling. Vinnare i tävlingen var Anton Soudunsaari, endast sex år gammal.

Inbjudna att delta i skrivartävlingen var barn och unga som bor norr om polcirkeln samt barn och unga som bor längre söderut och som har erfarenheter och tankar om naturen i det arktiska området. Deltagarna ombads att fundera på naturens mångfald, miljöförändringar och sin framtid i norr.

​​​​​​​Klimatförändringarna framskrider mer än fyra gånger snabbare i de arktiska områdena än det globala genomsnittet och har redan orsakat snabba förändringar i områdets livsmiljöer och arter. Snabba miljöförändringar har långtgående konsekvenser för den globala biologiska mångfalden.

Skrivartävlingens mål var att få barn och unga att reflektera över den arktiska naturens betydelse och vad förändringarna i den innebär samt att få barns och ungas röster att höras bättre.

“Texterna var mångsidiga till både perspektiv och form, och de återspeglade naturens många värden och betydelser, förståelse för kontakten mellan människor och resten av naturen samt oro för att naturen förstörs. I de vinnande texterna hördes tydligt författarnas egna röster, skrivglädje samt vilja och behov av att förmedla ett budskap”, säger juryns ordförande Mia Rönkä.

Vinnardikten beskriver förhållandet till naturen

Huvudvinnare i skrivartävlingen var 6-årige Anton Soudunsaari. Den muntra och rörande texten beskriver ett barns förhållande till naturen på ett meningsfullt sätt. Dikten är ett ställningstagande genom Soudunsaaris egen röst och får läsaren att reflektera över naturens tillstånd och människans framtid.

Vinnare i diktserien för elever i förskolan–årskurs 2 var Vanessa Huittinen och i prosaserien Sylvia Puominen. Lilja Laivamaa belönades i diktserien för årskurs 3–6 och Mikael Särkelä i prosaserien. Noomi Linjama belönades i diktserien för årskurs 7–9 och Vieno Rauhala i prosaserien.

Tävlingstexterna sparas som en del av kulturarvet: alla texter arkiveras i Finska Litteratursällskapets arkiv.

Vinnarna belönas med ett pris och dessutom får de respons på sin text av juryn. Juryn bestod av Mia Rönkä (finska), forskare, facklitterär författare, vetenskapsredaktör och poet; Petter Morottaja (enaresamiska), lärare, översättare, forskare och författare; Tauno Ljetoff (skoltsamiska), ordförande för samiska språkrådet; Áilu Valle (nordsamiska), rapartist; Aleksis Salusjärvi (finska), kulturredaktör och utbildare i ordkonst; Veera Vähämaa (finska), barnboksförfattare, ordkonstpedagog och skolkonstnär; Marko Laihinen (finska), poet, aforistiker, ungdomsförfattare och ungdomsarbetare samt Johanna Holmström (svenska), författare.

Ytterligare information:

Lotta Manninen
miljöråd
[email protected]
tfn 0295 250 226