Hoppa till innehåll
Media

Remissbehandling: Personer som kommer till Finland från Ukraina får bättre möjligheter att få en bostad

miljöministeriet
Utgivningsdatum 3.5.2023 10.41 | Publicerad på svenska 4.5.2023 kl. 10.25
Pressmeddelande

Miljöministeriet ber om utlåtanden om utkastet till regeringsproposition om valet av boende till statsunderstödda ARA-bostäder. Syftet med propositionen är att personer som fått tillfälligt skydd och flytt kriget i Ukraina ska kunna väljas till boende i hyres- eller bostadsrättsbostäder med skäliga boendekostnader. Det förbättrar möjligheterna för dem som flytt från Ukraina att på egen hand hitta en bostad.

Sedan våren 2022 har inkvarteringen av ukrainare i ARA-bostäder lyckats genom att meddela Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) om en ändring av användningsändamålet. Eftersom Rysslands anfallskrig fortsätter är det klart att de som flytt kriget inte bara vistas tillfälligt i Finland. Därför finns det behov att ändra bestämmelserna om val av boende, så att de som fått tillfälligt skydd kan bli valda att få statsunderstödda bostäder oberoende av hur länge det beviljade uppehållstillståndet är i kraft. Största delen av dem som flytt är kvinnor och barn, så ändringen förbättrar i synnerhet barnfamiljernas ställning.

Avsikten är också att samtidigt uppdatera och göra tekniska ändringar  i bestämmelserna för att förtydliga förfarandet för dem som väljer boende till bostäderna. ARA kommer att uppdatera anvisningen om valet av boende om författningsändringen träder i kraft.

Det utkast till regeringsproposition som sänts på remiss, har beretts tillsammans med Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA). 

 
Ytterligare information

Satu Eronen
regeringssekreterare
tfn 0295 250 180
[email protected]