Hoppa till innehåll
Media

Rapportera observationer av den akut hotade Östersjötumlaren

miljöministeriet
Utgivningsdatum 20.6.2019 6.32
Pressmeddelande

Miljöministeriet och Ålands landskapsregering samlar åter in information om observationer av den akut hotade tumlaren i Östersjön. Tumlaren är den enda valart som regelbundet påträffas i Östersjön, och tumlarbeståndet i Egentliga Östersjön beräknas bestå av endast omkring 500 individer. Genom akustisk övervakning och en kampanj där man ber allmänheten rapportera observationer samlar man in information om tumlaren.

I början av 1900-talet förekom det fler tumlare i Östersjöområdet än vad det gör i dag. På den tiden kunde tumlare observeras i Finlands hela havsområde, ända till Kemi i norr och östra Finska viken i öster. Flera faktorer har bidragit till att tumlarbeståndet minskat radikalt, t.ex. miljögifter och bifångsten i samband med fiske, och beståndet har inte återhämtat sig efter detta. Dagens hot mot tumlaren utgörs också av allt fler störningar som människan orsakar, t.ex. undervattensbuller och ökad sjötrafik.

– Tidigare trodde man att tumlaren endast sporadiskt besöker finska vatten. Den akustiska övervakning som utförts sedan 2011 visar emellertid att tumlaren regelbundet också förekommer i havsområdena kring Finland och Åland, berättar Olli Loisa, som ansvarar för övervakningen vid Åbo yrkeshögskola.

Närmare kusten påträffas tumlaren rätt sporadiskt, och dessa observationer är huvudsakligen visuella. Allmänhetens observationer är en viktig källa för tilläggsinformation när det gäller att bedöma i vilken grad tumlare förekommer. Man har begärt in rapporter om visuella observationer sedan 2001. Den kampanj där allmänheten uppmanas rapportera observationer ordnas av miljöministeriet i samarbete med Ålands landskapsregering och andra samarbetspartner.

Med kampanjen vill man få in ytterligare värdefull information om den sällsynta valarten och samtidigt också öka allmänhetens kunskaper i frågan. Under kampanjens gång har det sammanlagt rapporterats om ca 70 bekräftade tumlarobservationer som gällde ca 120 individer. I fjol rapporterades sammanlagt 16 observationer, bland dessa också den unga tumlarindivid som hade fastnat i ett fisknät i Nagu i december men som kunde räddas. Dessa observationer gås igenom och bedöms för närvarande.

– Alla observationer, också äldre, är synnerligen viktiga när det gäller att skapa sig en bild av var den akut hotade tumlaren rör sig i Östersjön. På senare år har aktiviteten när det gäller att rapportera observationer till och med ökat en aning, vilket är tacksamt, konstaterar Penina Blankett vid miljöministeriet och Maija Häggblom vid Ålands landskapsregering.

© Foto: Kai Mattsson

Hur känner man igen en tumlare?

Tumlaren känns lättast igen på den låga, trekantiga ryggfenan. Tumlaren är kort och ganska rund till formen. Den har ett litet huvud och saknar den nos som är kännetecknande för många delfinarter. Tumlaren är liten: den är ca 145–160 centimeter lång och väger 50–60 kg. Ofta förväxlas tumlaren med sälen (gråsäl och östersjövikare), som är betydligt vanligare i våra kusttrakter.

Det enklaste sättet att rapportera observationer av tumlare är att fylla i den blankett som finns på miljöministeriets webbplats. På webbplatsen finns också information om hur man känner igen en tumlare. Det kan löna sig att ta bilder och videoklipp av djuret för att experter i osäkra fall lättare ska kunna avgöra vilket djur det rör sig om.

Mer information:

Miljöministeriet: Penina Blankett, konsultativ tjänsteman, [email protected], tfn 0295 250 058

Ålands landskapsregering: Maija Häggblom, naturvårdsintendent, [email protected], tfn +358 18 25458

Akustisk övervakning och observationer, Åbo yrkeshögskola: Olli Loisa, specialsakkunnig, [email protected], tfn 050 598 5743

Rapportera döda tumlare till Naturresursinstitutet: