Hoppa till innehåll
Media

Nordiska idéer berikar det nya europeiska Bauhaus

miljöministerietundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 1.4.2021 10.32
Nyhet

Hurdant är ett bra, hållbart boende i framtidens Europa? Vilka lärdomar kan vi få från den legendariska designskolan Bauhaus för att lösa dagens utmaningar? Vad har de nordiska länderna att lägga fram på det gemensamma bordet? Hur får vi alla att delta?

Över 800 ivriga deltagare från Finland, Sverige, Norge, Danmark och Island sökte svar på bland annat dessa frågor vid ett planeringsevenemang för det nya europeiska Bauhaus den 24 mars. Europeiska kommissionen planerar att redan i år inleda Bauhaus genom fem olika projekthelheter.

Vid evenemangets workshoppar samlade man nordiska idéer om hur det nya europeiska Bauhaus kan utvecklas. Vid workshopparna behandlade man klimatförändringen, cirkulär ekonomi, digitalisering, ekosystemtjänster, biologisk mångfald, barn och unga, lärande samt jämställdhet och välfärd. Resultaten av diskussionen och arbetet kring dessa teman sammanställs i en rapport som skickas till Europeiska kommissionen senare i vår. På detta sätt vill man säkerställa att de nordiska idéerna och synvinklarna ingår i temana för de fem olika Bauhausprojekten.

En upptagning av evenemangets inledande och avslutande anföranden och en översikt av workshopparnas resultat finns öppet tillgängliga på evenemangets webbplats.

”Evenemanget väckte stort intresse i Finland och i de nordiska länderna. Nu ställer vi in siktet på mer noggrant avgränsade workshoppar. Målet är att detta arbete ska konkretiseras också i Bauhausprojekten”, säger Matti Kuittinen, specialsakkunnig vid miljöministeriet.

Den samnordiska planeringen och utvecklingen fortsätter i diverse uppföljningsevenemang som ordnas av olika aktörer. Det första av dessa ordnas den 28 april, då temat är estetik i enlighet med hållbar utveckling i den byggda miljön. Information om andra kommande Bauhaus-evenemang läggs ut på webbplatsen.

”Vi vill uppmuntra aktörerna inom konst- och kultursektorn att modigt delta och framföra sina åsikter om hurdan en god livsmiljö är i framtiden”, säger kulturrådet Petra Havu vid undervisnings- och kulturministeriet.

Följ med och delta i diskussionen på sociala medier under hashtaggen #NewEuropeanBauhaus.

Det första nordiska planeringsevenemanget ordnades av miljöministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, Nordiska ministerrådet, ArchInfo samt norska och isländska designorganisationer.

Vad är det nya europeiska Bauhaus?

Det nya europeiska Bauhaus är ett initiativ från Europeiska kommissionen i syfte att främja hållbar utveckling, delaktighet och skönhet i den byggda miljön.
Målet är att hitta bättre sätt att leva och bo genom gemensam planering och utveckling – och att utöver vetenskap och teknologi utnyttja kreativitet, kultur och design för att lösa vår tids stora utmaningar, såsom klimatförändringen.

Initiativets innehåll och utformning bygger på europeiska idéer, exempel och önskemål. Precis alla är välkomna till ritbordet, arkitekter, formgivare, konstnärer, forskare, företag och organisationer likväl som studerande, barn och unga.
Det nya europeiska Bauhaus bidrar till att genomföra den europeiska gröna given (European Green Deal).

Med Bauhaus avses den legendariska skolan för arkitektur och formgivning som grundades i Tyskland på 1920-talet och som spelade en central roll i uppkomsten av modern arkitektur och formgivning.

Ytterligare information:

miljöministeriet: Matti Kuittinen, specialsakkunnig, tfn 0295 250 268, [email protected]ym.fi

Undervisnings- och kulturministeriet:
Petra Havu, kulturråd, tfn 0295 330 185, [email protected]

Iina Berden, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 330 069, [email protected]

hashtaggen i sociala medier är #NewEuropeanBauhaus