Hoppa till innehåll
Media

Minister Mikkonen deltar i det nordiska miljöministermötet i Stockholm – nordiskt samarbete kring cirkulär ekonomi och klimatfrågor på agendan

miljöministeriet
Utgivningsdatum 29.10.2019 12.00
Pressmeddelande

Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen representerar Finland vid det nordiska miljöministermötet i Stockholm den 30 oktober. Vid mötet kommer ministrarna att diskutera den cirkulära ekonomins ekonomiska potential, följa upp den nordiska klimatdeklaration som tidigare i år antogs på Finlands initiativ och planera gemensamma havsskyddsåtgärder.

”Klimatförändringen och utarmningen av naturen utgör två sidor av hållbarhetskrisen, och cirkulär ekonomi erbjuder här en lösning. Vi ska främja cirkulär ekonomi nationellt, inom Norden och på EU-nivå. Vår konkurrenskraft måste basera sig på hållbarhet: en begränsning av klimatförändringen och sparsamt, långsiktigt nyttjande av naturresurser”, säger minister Mikkonen.

De nordiska miljö- och klimatministrarna inleder samarbete för att utreda den cirkulära ekonomins potential i de nordiska länderna. Man strävar bland annat efter att ta fram information om vilka hinder det finns för cirkulär ekonomi i Norden och hur det nordiska samarbetet kan ge mervärde. Ernesto Hartikainen, ledande sakkunnig vid Sitra, håller ett keynote-anförande om cirkulär ekonomi.

Ministrarna kommer också att diskutera samarbetet när det gäller havs- och klimatfrågor. Detta bottnar i en oro över att de nordliga havsområdena värms upp och försuras snabbare än andra havsområden.
Å andra sidan mildrar rena hav och sunda marina ekosystem förändringen genom att binda kol. Nordiskt samarbete planeras för bl.a. bättre övervakning och skydd av haven.

”Den senaste IPCC-rapporten om klimatförändringens konsekvenser för haven och glaciärerna utgjorde en viktig påminnelse: glaciärerna har minskat, de områden som täcks av snö och permafrost har krympt och världshaven har blivit varmare. De stigande havsnivåerna hotar hela östater ute i världen. Det bästa sättet att skydda haven är att föra en ambitiös klimatpolitik. Om vi minskar utsläppen i tid, blir konsekvenserna av klimatförändringen mindre”, säger minister Mikkonen.

Vid mötet följer ministrarna dessutom upp genomförandet av den nordiska klimatdeklarationen. De nordiska ländernas statsministrar och klimatministrar beslutade vid ett möte i Helsingfors i januari att intensifiera sina gemensamma klimatinsatser. Enligt deklarationen ska länderna intensifiera sitt samarbete för att sprida nordiska lösningar som minskar utsläppen, utveckla tekniska lösningar, minska utsläppen från trafiken och bevara eller öka kolsänkorna. De nordiska länderna är bland annat i färd med att utifrån klimatdeklarationen göra en utredning om klimatneutralitet. Alla nordiska länder har ett eget mål baserat på klimatneutralitet.

Minister Mikkonen och de andra miljö- och klimatministrarna kommer också att träffa Nordiska rådets utskott för ett hållbart Norden. Utskottets ledamöter och ministrarna ska bland annat diskutera klimatförändringen och den biologiska mångfalden. Minister Mikkonen kommer dessutom att tillsammans med sin norska och svenska kollega underteckna ett samarbetsavtal vars mål är att öka kunskaperna om den biologiska mångfalden i Finlands, Norges och Sveriges natur. Den 30 oktober delas också Nordiska rådets miljöpris ut. Temat i år är initiativ som främjar hållbar konsumtion och produktion.

Mer information:

Antti Heikkinen, ministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 348 1406, [email protected]

Kaarina Saramäki, konsultativ tjänsteman, tfn +358 295 250 362, [email protected]