Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Mikkonen pohjoismaiseen ympäristöministerikokoukseen Tukholmaan – agendalla pohjoismainen kiertotalous- ja ilmastoyhteistyö

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 29.10.2019 12.00
Tiedote

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen edustaa Suomea pohjoismaisessa ympäristöministerikokouksessa Tukholmassa 30.10. Kokouksessa keskustellaan kiertotalouden taloudellisesta potentiaalista, seurataan aiemmin tänä vuonna Suomen aloitteesta tehtyä pohjoismaista ilmastojulistusta ja suunnitellaan yhteisiä ilmastonmuutokseen vastaavia mertensuojelutoimia.

”Ilmastonmuutos ja luonnon köyhtyminen ovat kestävyyskriisin kaksi puolta ja kiertotalous tarjoaa niihin ratkaisuja. Edistämme kiertotaloutta niin kansallisesti, Pohjoismaissa kuin EU-tasollakin. Kilpailukykymme on perustuttava kestävyyteen: ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja luonnonvarojen säästävään, pitkäaikaiseen käyttöön”, ministeri Mikkonen sanoo.

Pohjoismaiset ympäristöministerit käynnistävät yhteistyön selvittääkseen kiertotalouden potentiaalia Pohjoismaissa. Selvityksessä pyritään saamaan tietoa muun muassa siitä, mitä esteitä kiertotaloudelle Pohjoismaissa on ja miten Pohjoismainen yhteistyö toisi lisäarvoa. Keynote-puheen kiertotaloudesta pitää Sitran johtava asiantuntija Ernesto Hartikainen.

Ministerit keskustelevat myös yhteistyöstä liittyen meriin ja ilmastoon. Taustalla on huoli siitä, että pohjoiset merialueet lämpenevät ja happanevat muita merialueita nopeammin. Toisaalta puhdas meri ja terveet meriekosysteemit hillitsevät muutosta sitomalla hiiltä. Pohjoismaista yhteistyötä suunnitellaan tehtävän mm. parantamalla merten seurantaa ja merten suojelua.

”Viimeisin IPCC-raportti ilmastonmuutoksen vaikutuksista meriin ja jäätiköihin antoi painavan muistutuksen: jäätiköt ovat pienentyneet, lumen ja ikiroudan peittämät alueet ovat kutistuneet ja valtameret lämmenneet. Maailmalla merenpinnan nousu uhkaa kokonaisten saarivaltioiden olemassaoloa. Parasta mertensuojelua on kunnianhimoinen ilmastopolitiikka. Kun vähennämme päästöjä ajoissa, jäävät ilmastonmuutoksen vaikutukset pienemmiksi”, ministeri Mikkonen sanoo.

Lisäksi kokouksessa seurataan pohjoismaisen ilmastojulkilausuman toteutumista. Pohjoismaiden pää- ja ilmastoministerit sopivat tammikuussa Helsingissä yhteisten ilmastotoimiensa kiihdyttämisestä. Julkilausuman mukaan maat tiivistävät yhteistyötään päästöjä vähentävien pohjoismaisten ratkaisujen levittämisessä, teknologiaratkaisujen kehittämisessä, liikenteen päästöjen suitsimisessa sekä hiilinielujen säilyttämisessä tai lisäämisessä. Julkilausuman pohjalta Pohjoismaat ovat mm. tekemässä selvitystä hiilineutraliteetin saavuttamisesta. Kaikissa Pohjoismaissa on oma hiilineutraliteettiin pohjaava tavoite.

Ministeri Mikkonen tapaa myös muiden ympäristöministerien kanssa Pohjoismaiden neuvoston Kestävä Pohjola -valiokunnan. Valiokunnan jäsenten kanssa ministerit keskustelevat mm. ilmastonmuutoksesta ja luonnon monimuotoisuudesta. Lisäksi Mikkonen allekirjoittaa norjalaisen ja ruotsalaisen kollegan kanssa yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on kartuttaa luonnon monimuotoisuuteen liittyvää tietoa ja taitoa Suomen, Norjan ja Ruotsin luonnosta. 30.10. jaetaan myös Pohjoismaiden neuvoston ympäristöpalkinto, jonka teemana on tänä vuonna kestävä kulutus ja tuotanto.

Lisätiedot

Ministerin erityisavustaja Antti Heikkinen, p. +358 50 348 1406, [email protected]

Neuvotteleva virkamies Kaarina Saramäki, p. +358 29 525 0362, [email protected]