Hoppa till innehåll
Media

Miljöministeriet stöder utvecklingen av träbyggande med 1,5 miljoner euro – för den ansökan om finansiering som öppnas den 1 februari önskas ett brett spektrum av projekt

miljöministeriet
Utgivningsdatum 12.1.2021 9.03
Pressmeddelande

Under den femte ansökningsomgången för stödprogrammet för tillväxt och utveckling med trä, inom åtgärdsprogrammet för träbyggande, finansieras projekt som inom träbyggandet främjar digitalisering, koldioxidsnålhet, användarorienterade lösningar, cirkulär ekonomi och industriella nätverk.

”Trä är de många möjligheternas material. Detta återspeglas i den kommande ansökningsomgången, där vi söker projekt med ett mycket brett spektrum av teman. Projekten kan till exempel fokusera på att minska utsläppen från byggande eller på att främja digitalisering, på innovativa träprodukter och träkonstruktioner eller på samarbete och nätverk inom sektorn”, säger projektsakkunnig Simon le Roux.

Stöd beviljas för högst 40 procent av projektets godkända kostnader, och högst 150 000 euro per projekt. Projekten kan pågå i högst 18 månader under tiden 1.4.2021–30.9.2022. Finansieringen kan sökas av privata och offentliga organisationer eller konsortier av dessa.

”Den kommande femte ansökningsomgången är eventuellt stödprogrammets sista ansökningsomgång, och vi vill säkerställa att alla idéer som snabbt för träbyggandet framåt får luft under vingarna. Vi erbjuder också sökandena personlig sparrning. Jag uppmuntrar alla intresserade att ta tag i erbjudandet, våra tidigare erfarenheter av ett inkluderande och öppet ansökningsförfarande har varit utmärkta”, säger le Roux.

Sökandena har möjlighet att testa och utveckla sin projektidé tillsammans med experter inom åtgärdsprogrammet för träbyggande innan ansökan lämnas in. Personlig sparrning erbjuds under perioden 25.1–12.2.2021.

Ansökningstiden är 1.2–1.3.2021. Du kan redan nu bekanta dig med anvisningarna för ansökan på webbplatsen. Avsikten är att understödsbesluten ska fattas före utgången av mars 2021.

Ytterligare information:

Simon Le Roux, projektsakkunnig, tfn 0295 250 086, [email protected]

Petri Heino, programchef 0295 250 203, [email protected]