Stöd­programmet för tillväxt och utveckling med trä

Miljöministeriets stödprogram för tillväxt och utveckling med trä, som ingår i Programmet för träbyggande, främjar användning av trä i byggandet genom att bevilja understöd för olika forsknings- och utvecklingsprojekt. Inom ramen för stödprogrammet riktas stöd till utvalda teman på området, samtidigt som intressegrupper aktiveras och nya aktörer engageras. Målet är att de projekt som beviljas stöd ska ha brett genomslag och kunna påskynda tillväxten på området. Finansiering beviljas för sammanlagt högst 5 miljoner euro.

Information och slutrapporter om de projekt som genomförts inom ramen för Tillväxt och utveckling med trä finns i en projektportal som upprätthålls av föreningen Träproduktindustrin. 

Stöd­programmets femte ansöknings­omgång: Träets många möjligheter

Våren 2021 erbjuds stödprogrammet en möjlighet för utvecklingsprojekt inom alla teman som stödprogrammet hittills omfattat: digitalisering och teknologi inom träbyggande, koldioxidsnålt byggande, användarorienterade lösningar, cirkulär ekonomi och industriella nätverk.

Anvisningar och material för projekt­aktörer

Mer information

Simon le Roux, projektsakkunnig 
miljöministeriet, Avdelningen för den byggda miljön, Livsmiljöer 0295250086