Hoppa till innehåll
Media

Miljöministeriet har utvärderat olika metoder för förebyggande av nedskräpning som orsakas av engångsplast

miljöministeriet
Utgivningsdatum 1.10.2019 5.51
Pressmeddelande

I en utredning som miljöministeriet beställt presenteras alternativa sätt för hur EU:s direktiv om minskning av engångsplast* kan genomföras i Finland. Cirka 80 procent av skräpet på havsstränderna utgörs av plast, och syftet är att åtgärda detta med hjälp av direktivet, som träder i kraft sommaren 2021. Ett syfte med direktivet är dessutom att främja cirkulär ekonomi och förenhetliga produktregleringen på EU:s inre marknad.

Utredningen har gjorts av Ekoleima Ay, Enlawin Oy och Håll Skärgården Ren rf.

Direktivet förutsätter olika åtgärder beroende på produktgrupp: minskad konsumtion, förbud mot produkter, krav som hänför sig till produkternas egenskaper samt utökat producentansvar.

Direktivets krav på olika produkter eller produktgrupper

Minskad förbrukning före 2026 i enlighet med det nationella målet.
 • Muggar, förpackningar för färdigmat
Försäljningsförbud
 • Bestick, tallrikar och sugrör av plast
 • Muggar, dryckesförpackningar och förpackningar för färdigmat tillverkade av expanderad polystyren
 • Bomullspinnar, drinkpinnar, ballongpinnar och produkter av oxo-plast
Produktdesignkrav: Korkar tillverkade av plast ska hållas fästa vid dryckesförpackningen under användningsfasen. Flaskor ska innehålla en viss andel återvunnen plast.
 • Dryckesförpackningar på högst 3 liter, inklusive kompositförpackningar
Märkningskrav: Produkten eller förpackningen ska förses med en märkning om hur man kan förebygga nedskräpning, till exempel en anvisning om korrekt bortskaffande  
 • Bindor, tamponger, tamponghylsor, våtservetter, tobaksvaror med filter och filter samt dryckesmuggar.

Utökat producentansvar, inklusive ett visst kostnadsansvar för uppstädning.

 • Tobaksvaror med filter samt filter.
 • Förpackningar för färdigmat, dryckesförpackningar på högst 3 liter, muggar, lätta bärkassar, våtservetter och ballonger.
 • Separat insamling i hamnar av fiskeriprodukter som innehåller plast, samt information.  
Krav på separat insamling av plastflaskor: 77 % år 2025 och 90 % år 2029.
 • Dryckesflaskor för engångsbruk som rymmer högst 3 liter samt tillhörande korkar och lock
Kommunikation och information
 • Ovan nämnda produktgrupper, utom de produktgrupper som är förbjudna.Edellä mainitut tuoteryhmät paitsi ne tuoteryhmät, jotka kielletään.

Finland bör genomföra en del av kraven i direktivet som sådana, till exempel förbuden mot försäljning av produkter och kraven på produktdesign. I fråga om vissa krav har Finland en viss frihet i tillämpningen. Enligt direktivet ska till exempel förbrukningen av plastprodukter för engångsbruk minskas, och här behövs nationella lösningar och styrmedel.

Skräpet vid Finlands stränder är inte av samma slag som vid övriga stränder i EU

Direktivet är inriktat på de plastprodukter för engångsbruk som påträffas mest vid EU:s stränder samt försvunna och övergivna fiskeredskap som innehåller plast. Enligt utredningen är inte alla produkter i direktivet, såsom ballonger och bindor, så vanligt förekommande på stränderna i Finland. På våra stränder finns det däremot gott om cigarettfimpar samt styrox- och polyuretanisoleringsmaterial.

Enligt utredningen skulle det effektivaste sättet att bekämpa strandskräp i Finland vara att förbjuda plastbestick, snabbmatsförpackningar och oxo-plast samt att minska användningen av engångsförpackningar och andra förpackningar som skräpar ned. Att kräva producentansvar för tobaksprodukter och engångsförpackningar kunde också vara en effektiv metod. Producentansvar avser produkttillverkarnas och importörernas skyldighet att ordna och stå för kostnaderna för avfallshantering av produkterna när de tas ur bruk. I direktivet om minskning av engångsplast har producentansvaret utökats ytterligare så att producenterna också ska delta i kostnaderna för uppstädning i de nedskräpade områdena och i kostnaderna för informationsinsatser.

Enligt utredningen kan Finland genomföra kraven i direktivet exempelvis genom att utvidga tillämpningsområdet för lagen om krav på ekodesign eller genom att stifta en särskild lag om förebyggande av plastprodukters miljöpåverkan. Vissa krav kan uppfyllas genom frivilliga avtal mellan producenterna och förvaltningen. Detta kan vara motiverat till exempel när syftet är att minska konsumtionen. Bestämmelser om en utökning av producentansvaret kan tas in i avfallslagstiftningen.

Miljöministeriet börjar bereda genomförandet av direktivet.

Mer information:

Miljöministeriet

Taina Nikula, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 250 202, [email protected]

Katariina Haavanlammi, lagstiftningsråd, tfn 0295 250 072, [email protected]

Ekoleima Ay

Raimo Lilja, tfn 050 409 7832

* Direktiv (EU) 2019/904 om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön (det så kallade SUP-direktivet; eng. single-use plastics)

Krista Mikkonen