Hyppää sisältöön
Media

Ympäristöministeriö arvioi keinoja suitsia kertakäyttömuovien aiheuttamaa roskaamista

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 1.10.2019 5.51
Tiedote
© YM:n kuvapankki

Ympäristöministeriön tilaamassa selvityksessä esitetään vaihtoehtoja, miten EU:n kertakäyttömuovien kulutusta rajoittavan direktiivin* voisi toteuttaa Suomessa. Merenrannoilta löytyvistä roskista noin 80 prosenttia on muovia, mihin kesällä 2021 voimaan tulevalla direktiivillä halutaan puuttua. Lisäksi direktiivin tavoitteena on edistää kiertotaloutta ja yhtenäistää tuotesääntelyä EU:n sisämarkkinoilla.

Selvityksen ovat laatineet Ekoleima Ay, Enlawin Oy ja Pidä Saaristo Siistinä ry.

Direktiivi edellyttää tuoteryhmästä riippuen eri toimia: kulutuksen vähentämistä, tuotekieltoja, tuotteiden ominaisuuksiin liittyviä vaatimuksia sekä laajennettua tuottajavastuuta.

Direktiivin vaatimukset tuotteittain tai tuoteryhmittäin

Kulutusta vähennettävä kansallisen tavoitteen mukaisesti vuoteen 2026 mennessä.
 • Mukit, syömävalmiin ruoan pakkaukset
Myyntikiellot
 • Muoviset aterimet, lautaset ja pillit
 • Vaahdotetusta polystyreenistä valmistetut mukit, juomapakkaukset ja syömävalmiin ruuan pakkaukset
 • Vanupuikot, juomien sekoitustikut, ilmapallojen varret ja oxo-muovista valmistetut tuotteet
Tuotesuunnitteluvaatimukset: Muovista valmistetun korkin on pysyttävä kiinni juomapakkauksessa käyttövaiheen aikana. Pulloissa oltava tietty osuus kierrätysmuovia.
 • Enintään 3 litran juomapakkaukset, mukaan lukien yhdistelmäpakkaukset
Merkintävaatimukset: Tuotteeseen tai sen pakkaukseen lisättävä roskaantumista ehkäiseviä merkintöjä, esimerkiksi ohje asianmukaisesta hävittämisestä.
 • Terveyssiteet, tamponit, tamponin asettimet, kosteuspyyhkeet, suodattimelliset tupakkatuotteet ja suodattimet sekä juomamukit.
Laajennettu tuottajavastuu, mukaan lukien tietty kustannusvastuu siivouksesta.
 • Suodattimelliset tupakkatuotteet ja suodattimet.
 • Syömävalmiin ruuan pakkaukset, enintään 3 litran juomapakkaukset, mukit, kevyet kantokassit, kosteuspyyhkeet ja ilmapallot
 • Muovia sisältäville kalastustuotteille erilliskeräys satamista ja valistus.
Muovipullojen erilliskeräysvaatimus: 77 % vuonna 2025 ja 90 % vuonna 2029.
 • Enintään 3 litran kertakäyttöiset juomapullot ja niiden korkit ja kannet
Viestintä ja valistus
 • Edellä mainitut tuoteryhmät paitsi ne tuoteryhmät, jotka kielletään.

Suomen on toteutettava osa direktiivin vaatimuksista sellaisenaan, esimerkiksi tuotteiden myyntikiellot ja tuotesuunnittelua koskevat vaatimukset. Joissakin vaatimuksissa Suomella on liikkumavaraa. Esimerkiksi kertakäyttöisten muovituotteiden kulutusta tulee direktiivin mukaan vähentää, ja tässä tarvitaan kansallisia ratkaisuja ja ohjauskeinoja.

Suomen rantaroska poikkeaa EU:n rantojen roskista

Direktiivillä puututaan EU:n rannoilta eniten löytyviin kertakäyttöisiin muovituotteisiin sekä kadonneisiin ja hylättyihin muovia sisältäviin kalastusvälineisiin. Selvityksen mukaan kaikki direktiivin tuotteet, kuten ilmapallot ja terveyssiteet eivät ole Suomessa yleisiä rantaroskia. Sen sijaan merenrannoiltamme löytyy paljon tupakantumppeja sekä styrox- ja polyuretaanieristeitä.

Suomessa rantaroskaamista hillitsisi selvityksen mukaan tehokkaimmin muovisten ruokailuvälineiden, pikaruokapakkausten ja oxo-muovien kieltäminen sekä kertakäyttöisten ja roskaavien pakkausten käytön vähentäminen. Lisäksi tupakkatuotteita ja kertakäyttöpakkauksia koskeva tuottajavastuu olisi tehokas keino. Tuottajavastuu tarkoittaa tuotteiden valmistajien ja maahantuojien velvollisuutta järjestää tuotteiden jätehuolto kustannuksellaan, kun tuotteet poistetaan käytöstä. Kertakäyttömuoveja koskevassa direktiivissä tuottajavastuuta on laajennettu vielä niin, että tuottajien on osallistuttava myös roskaantuneiden alueiden siivoamisen ja siihen liittyvän valistuksen kustannuksiin.

Selvityksen mukaan Suomi voisi toteuttaa direktiivin vaatimuksia esimerkiksi laajentamalla ekosuunnittelulain soveltamisalaa tai säätämällä erityinen muovituotteiden ympäristövaikutusten ehkäisemistä koskeva laki. Joitakin vaatimuksia voisi toteuttaa tuottajien ja hallinnon välisillä vapaaehtoisilla sopimuksilla. Tämä voisi olla perusteltua esimerkiksi kulutuksen vähentämiseksi. Tuottajavastuun laajentaminen voitaisiin sisällyttää jätelainsäädäntöön.

Ympäristöministeriö ryhtyy valmistelemaan direktiivin toimeenpanoa.

Lisätietoja:

Ympäristöministeriö

Taina Nikula, neuvotteleva virkamies, p. 0295 250 202, [email protected]

Katariina Haavanlammi, lainsäädäntöneuvos, p. 0295 250 072, [email protected]

Ekoleima Ay

Raimo Lilja, p. 050 409 7832

*Eräitä kertakäyttömuovituotteita koskeva EU:n direktiivi (2019/904/EU) eli ns. SUP-direktiivi

Krista Mikkonen