Hoppa till innehåll
Media

Miljöministeriet godkände besväret om Kuusankoski Oy:s gamla torkningsanläggning för papp

miljöministeriet
Utgivningsdatum 26.8.2022 12.03
Pressmeddelande

Miljöministeriet har den 26 augusti 2022 godkänt Kemira Chemicals Oy:s besvär över skyddsbeslutet av NTM-centralen i Sydöstra Finland. Beslutet gäller Kuusankoski Oy:s tidigare torkningsanläggning för papp i Kuusaansaari i Kouvola. Beslutet upphäver skyddet av anläggningen.

Torkningsanläggningen ligger på ett fabriksområde som allmänheten inte har fritt tillträde till. Området ligger på ett detaljplaneområde. Miljöministeriet ansåg att skyddet av den tidigare torkningsanläggningen för papp inte är av så viktigt allmänt intresse att objektet behöver skyddas genom lagen om skyddande av byggnadsarvet. Inom ett detaljplaneområde genomförs byggnadsskyddet i regel med stöd av markanvändnings- och bygglagen genom detaljplanering och genom kommunens beslut.

Beslutet om Kuusankoski Oy:s tidigare torkningsanläggning för papp har fattats den 2 december 2020 (KASELY/530/2019). NTM-centralen är förvaltningsmyndighet gällande det skydd som avses i lagen om skyddande av byggnadsarvet och godkänner eller förkastar framställningar om skydd. Miljöministeriet är besvärsmyndighet och kontrollerar att det beslut som fattats följer lagen.

Ytterligare information

Reko Korhonen
specialsakkunnig
029 525 0018
[email protected]