Hoppa till innehåll
Media

Forststyrelsen och minister Mykkänen: Nätfiske i områden där det förekommer saimenvikare bör undvikas också i juli

miljöministeriet
Utgivningsdatum 30.6.2023 16.15
Pressmeddelande

Förbudet mot nätfiske i Saimen upphör den 1 juli. Forststyrelsen och miljö- och klimatminister Kai Mykkänen uppmanar till att också i juli undvika nätfiske i saimenvikarens viktigaste utbredningsområden. Nätfiske utgör fortfarande ett betydande hot mot saimenvikaren.

”Det är fint att saimenvikarens förökning har lyckats bra och att stammen har vuxit. Det behövs dock fortfarande åtgärder för att skydda denna starkt hotade art. Nätfiske bör undvikas inom saimenvikarens utbredningsområden också i juli när förbudet mot nätfiske upphör”, säger miljö- och klimatminister Kai Mykkänen.

"Vi vädjar till fiskarna att de inte ska fiska med nät, eftersom näten är farliga för saimenvikaren också efter att förbudet mot nätfiske har upphört. Juli är en särskilt farlig tid för de kutar som fötts på vårvintern.  Kutarna är fortfarande små och de rör sig omkring mycket när de lär sig fånga fisk”, säger Riikka Alakoski, specialsakkunnig inom naturvård vid Forststyrelsen.

I år föddes 100 vikarkutar, vilket är ett rekordstort antal. Tack vare skyddsåtgärderna har saimenvikarstammen vuxit och återvänt till att bygga bo i områden där den tidigare hade försvunnit på grund av mänsklig verksamhet. Därför har områdena med fiskebegränsningar utvidgats, men vikarna rör sig mer än förut också utanför dem. 

Saimenvikaren är dock fortfarande starkt hotad. Den blir könsmogen först vid 4–6 års ålder och stammens tillväxt bromsas upp av den höga dödligheten bland unga vikare, vilket innebär att endast en del av de som föds överlever till reproduktiv ålder. 

Det är i synnerhet kutar som trasslar in sig i fiskenät och drunknar i katsor med stora eller töjbara öppningar. I saimenvikarens utbredningsområden får man endast fiska med katsor vars öppning inte ens utspänd är större än 15 cm. För att förhindra att katsans öppning spänns kan man använda särskilda anordningar som minskar öppningen eller till exempel buntband.

Observationer av döda och skadade vikare ska anmälas till Forststyrelsen

I enlighet med lagen om fiske ska innehavaren av ett fångstredskap utan dröjsmål göra en anmälan om en saimenvikare fastnat i fångstredskapet. Också andra döda eller skadade saimenvikare ska omedelbart anmälas till Forststyrelsen per telefon på numret 020 639 5000. Om du hittar en död vikare i vattnet ska du se till att den inte förs bort av vågorna.

Mer information:

Riikka Alakoski
specialsakkunnig inom naturvård
Forststyrelsen, Naturtjänster
tfn 040 530 7241