Hoppa till innehåll
Media

Fördröjningar på byggarbetsplatserna att vänta på grund av minskad tillgång till arbetskraft

miljöministeriet
Utgivningsdatum 20.3.2020 14.48
Pressmeddelande

Regeringen har beslutat att begränsa trafiken över Finlands gränser från och med den 19 mars, vilket gäller också dem som pendlar till arbetet. Begränsningarna påverkar den finska byggbranschen, där stora delar av arbetskraften är utländsk. Miljöministeriet har sammanställt frågor och svar om den nya situationen.

Den situation som har uppstått på grund av coronaviruset är ny också inom byggbranschen. Måndagen den 23 mars inleder en arbetsgrupp vid miljöministeriet sitt arbete att följa upp läget på bostads- och byggmarknaden tillsammans med aktörer inom branschen och lägga fram förslag till åtgärder som behöver vidtas. Arbetsgruppen består av representanter för miljöministeriet, inrikesministeriet, finansministeriet, arbets- och näringsministeriet, Byggnadsindustrin RT rf och RAKLI ry.

Läget behöver kontinuerligt följas upp för att man ska kunna svara på de frågor som uppstår. – Det är alldeles klart att byggbranschen inte har kunnat förutse så här stora förändringar, konstaterar regeringsrådet Kirsi Martinkauppi. Upp till en tredjedel av arbetskraften kommer från utlandet, vilket gör att byggprojekten kommer att dra ut på tiden. – Det är ännu inte möjligt att fastställa när vi har en force majeure-situation, med stöd av vilken byggprojekten skulle kunna få lättnader i tidsfristerna.

Hur påverkas byggarbetsplatserna av att arbetskraftens rörlighet begränsas? Frågor och svar.


Kommer arbetstagarna inom byggbranschen att kunna ta sig till arbetsplatserna på måndag?

Enligt Gränsbevakningsväsendets meddelande är gränsövergång vid de inre gränserna för arbetstagare i ett permanent anställningsförhållande från och med söndagen den 22 mars 2020 kl. 00.00 tillåtet bara inom de naturliga pendlingsområdena vid gränserna mot Sverige och Norge.

Vanlig pendlingstrafik från exempelvis Estland är från och med den 22 mars 2020 inte tillåten.

Hur påverkas byggandet i Finland av begränsningarna i gränstrafiken?

I fortsättningen är pendlingstrafik tillåten bara med vissa undantag som listas i Gränsbevakningsväsendets instruktion, såsom hälsoarbetare och personal för godstransporter. De arbetstagare inom byggbranschen som pendlar mellan länderna kommer att vara tvungna att stanna i sina hemländer under en längre tid. Arbetskraften inom byggbranschen kommer att minska, vilket kommer att leda till fördröjningar på byggarbetsplatserna.

Hur stor del av arbetstagarna på byggarbetsplatserna kommer från utlandet?

I huvudstadsregionen kommer 33 procent och i hela landet 20 procent av arbetskraften på byggarbetsplatserna från utlandet.

Kommer arbetskraften på byggarbetsplatserna att ta slut?

Arbetskraften minskar, inte bara för att den utländska arbetskraften minskar, utan också för att många av de finländska arbetstagare som har familj är hemma med sina barn.

Kommer byggmaterialen att ta slut?

Godstransporterna fortsätter som normalt och byggmaterial finns i Finland. Att materialet skulle ta slut är inte det främsta problemet. Cement tillverkas i Finland och råmaterial finns, bara det finns arbetstagare.

Hur bör byggarbetsplatserna beakta det förändrade läget?

Det är skäl att förbereda sig på att det kan bli fördröjningar på arbetsplatserna. Särskilt viktigt är att ta hand om fuktsäkerheten på byggarbetsplatserna.

Kan byggprojekt få lättnader i tidsfristerna?

Den situation som har uppstått på grund av coronaviruset är ny också inom byggbranschen, och det är ännu inte möjligt att fastställa hur läget ska tolkas. Det är alldeles klart att man på byggarbetsplatserna inte har kunnat förutse så här stora förändringar.

Ytterligare information: Regeringsråd Kirsi Martinkauppi, [email protected], +358 295 250 177 / 050 582 2464