Hoppa till innehåll
Media

FN:s klimatkonferens i Madrid inleds måndagen den 2 december – Finland lotsar EU i förhandlingarna

miljöministeriet
Utgivningsdatum 25.11.2019 10.59
Pressmeddelande
 

Parterna i FN:s klimatkonvention sammanträder i Madrid i Spanien den 2–13 december. Mötet är det sista innan avtalsperioden för klimatavtalet från Paris inleds 2020. Under mötet kommer det framför allt att föras förhandlingar om reglerna för marknadsmekanismerna. Parterna kommer dessutom att bland annat utvärdera mekanismen för förluster eller skador i samband med klimatförändringen, liksom även handlingsprogrammet för jämställdhet mellan könen.

En regelbok för Parisavtalet förhandlades fram vid klimatkonferensen i Katowice i december 2018, men ingen överenskommelse nåddes då om reglerna för marknadsmekanismerna. I praktiken är det fråga om hur länderna kan utnyttja de klimatåtgärder som de finansierar i partnerländerna för att nå sina egna utsläppsmål från och med 2020.

”För EU är det viktigt att de utsläppsminskningar som uppnås med hjälp av mekanismerna är verkliga och att samma utsläppsminskningar inte räknas till godo i flera länder”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

”Det har stor betydelse att det inte blev ett avbrott i förhandlingarna”

Endast sex veckor innan klimatkonferensen skulle inledas flyttades konferensen från Santiago de Chile till Madrid på grund av den inrikespolitiska situationen i Chile.

”Det är en riktig kraftansträngning för det multilaterala samarbetet att konferensen nu kan ordnas enligt ursprunglig tidtabell och omfattning. Klimatåtgärderna kan inte vänta, och nu finns det också ett starkare stöd för dem bland allmänheten. Det har stor betydelse att det inte blev ett avbrott i förhandlingarna”, säger klimat- och miljöminister Krista Mikkonen.

Det klimattoppmöte som FN:s generalsekreterare stod värd för i New York i september, och där många länder gav löften om striktare utsläppsminskningsåtaganden, gav underlag för klimatkonferensen i Madrid. Klimatkonferensen i Madrid är den första etappen i arbetet med att granska hur åtagandena framskrider. En mer omfattande uppdatering av åtagandena väntas dock först nästa år, inför klimatkonferensen i Glasgow, COP26.

Finland har en nyckelroll som EU-ordförandeland

I egenskap av ordförande för Europeiska unionens råd leder Finland unionens klimatförhandlingsteam, samordnar ländernas ståndpunkter och talar vid mötet på EU:s vägnar. EU:s förhandlingsmandat inför klimatkonferensen i Madrid slogs fast i miljörådet i oktober under Finlands ledning.

Finlands chefsförhandlare Outi Honkatukia har också utnämnts till en av EU:s tre chefsförhandlare. Honkatukia förhandlar på EU:s vägnar bland annat om frågor som rör finansieringen av klimatåtgärder, kapacitetsuppbyggnad och teknik.

EU har fått en större roll i förhandlingarna i och med att USA meddelat om sitt utträde ur Parisavtalet. I början av november lämnade USA in en formell begäran om utträde. På samma sätt som tidigare år deltar USA dock fortfarande som part i förhandlingarna i Madrid, eftersom utträdet träder i kraft ett år efter det att begäran om utträde lämnades in.

Parallellt med FN:s partskonferens ordnas flera sidoevenemang i Madrid som innebär att närmare 30 000 personer beräknas besöka staden under mötesdagarna. Under den första veckan i december ordnas olika evenemang kring de klimatrapporter som den mellanstatliga klimatpanelen för klimatförändringar IPCC publicerat under hösten. Finansministrarnas klimatkoalition kommer att presentera sin handlingsplan för mötet måndagen den 9 december. Finansminister Mika Lintilä är en av ordförandena för koalitionen. Även lokala aktörer och den privata sektorn har en framträdande roll på klimatmässan.

Följ klimatmötet i Madrid och Finlands delegations arbete på Twitter under hashtaggen #ilmastoCOP25.

Mer information:

Riikka Yliluoma, minister Mikkonens specialmedarbetare, miljöministeriet, tfn 050 414 1682, [email protected] (i Madrid 8–14.12)

Outi Honkatukia, chefsförhandlare i klimatfrågor, miljöministeriet, tfn 050 341 1758, [email protected] (i Madrid 29.11–14.12)

Marjo Nummelin, konsultativ tjänsteman, miljöministeriet, tfn 0295 250 227, [email protected] (i Madrid 29.11–14.12)

Riikka Lamminmäki, kommunikationschef, miljöministeriet, tfn 050 576 2604, [email protected] (förfrågningar om intervjuer med minister Mikkonen och förhandlarna under klimatkonferensen, i Madrid 8–14.12)

Krista Mikkonen