Hoppa till innehåll
Media

Finland driver på en snabb skärpning av EU:s utsläppsminskningsmål tillsammans med 11 andra EU-länder

miljöministeriet
Utgivningsdatum 3.3.2020 4.51
Pressmeddelande

Finland och 11 andra EU-länder vädjar till Europeiska kommissionen om att unionens utsläppsminskningsmål för 2030 ska skärpas så snart som möjligt. Miljöministrarna diskuterar EU:s klimatåtgärder vid miljörådets möte den 5 mars.

”Klimatåtgärder måste vidtas i brådskande ordning. EU bör föregå med gott exempel när det gäller att skärpa klimatmålen i samband med att världens länder i år uppdaterar sina utsläppsminskningsmål. Kommissionen bör senast i juni lägga fram ett förslag om hur utsläppsminskningsmålet för 2030 kan skärpas. På det sättet kan vi nå överenskommelse i god tid före nästa internationella klimatmöte i Glasgow i november”, konstaterar miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Utöver Finland har vädjan undertecknats av Österrike, Danmark, Frankrike, Italien, Lettland, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Slovenien, Spanien och Sverige.

Miljöministrarna har för avsikt att officiellt underrätta FN om målet om ett klimatneutralt Europa 2050

EU:s miljöministrar har för avsikt att vid miljörådets möte i Bryssel den 5 mars godkänna EU:s långsiktiga klimatstrategi, som ska sändas till sekretariatet för FN:s klimatkonvention. Genom strategin underrättas FN officiellt om det mål som Europeiska rådet fastställde i december 2019 om ett klimatneutralt Europa 2050. Alla parter i klimatavtalet från Paris ska sända sina egna långsiktiga strategier till FN under 2020.

”Europa har förbundit sig att vara den första klimatneutrala världsdelen före 2050. Det är viktigt att vi befäster detta budskap inför FN och hela världen. Efter det kan vi koncentrera oss på att skärpa målet för 2030. För att vi ska kunna uppnå målet om ett klimatneutralt Europa 2050 är det nödvändigt att snabbt skärpa målet för 2030”, säger minister Mikkonen.

Miljöministrarna kommer också att diskutera de klimatåtgärder som ingår i den europeiska gröna given (Green Deal), som kommissionen offentliggjorde i december i fjol, samt den nya handlingsplanen för den cirkulära ekonomin. Den europeiska gröna given är kommissionens förslag om åtgärder för att ställa om EU:s ekonomi och lösa hållbarhetskrisen.

Ministrarna ska vid mötet också anta rådets slutsatser om åtgärder för att förbättra luftkvaliteten i Europa. Luftföroreningar är det största miljö- och hälsoskyddsproblemet inom EU. Luftföroreningar uppskattas årligen orsaka över 400 000 förtida dödsfall inom unionen.

Ministrarna kommer dessutom att diskutera EU:s vattenskyddslagstiftning och miljöanpassning av den europeiska planeringsterminen. Som en del av den europeiska planeringsterminen kommer kommissionen att lägga fram en årlig tillväxtöversikt med rekommendationer om EU:s ekonomiska och sociala prioriteringar för det kommande året. I år går tillväxtöversikten under namnet agenda för hållbar tillväxt, och den lyfter inte enbart fram ekonomiska mål utan också en lösning på hållbarhetskrisen och arbetet för att uppnå målen för hållbar utveckling.

”Klimat- och hållbarhetsmålen utgör inte en separat del av politiken, utan de måste styra all EU-politik. Endast på det viset kan vi ta tag i grundorsakerna till hållbarhetskrisen. Den europeiska gröna given, Green Deal, är ett inspirerande exempel på detta. Den gröna given och agendan för hållbar tillväxt visar att EU:s prioritering är att skapa en hållbar framtid”, säger minister Mikkonen.

Mer information:

Riikka Yliluoma, ministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 414 1682, [email protected]

Marjo Nummelin, konsultativ tjänsteman, tfn +358 40 523 3710, [email protected] (klimatet)

Mervi Mattila, specialsakkunnig, tfn +358 50 436 0780, [email protected] (miljörådet)

Sarianne Tikkanen, specialsakkunnig, tfn +358 50 471 0386, [email protected] (cirkulär ekonomi och miljöanpassning av den europeiska planeringsterminen)

Tarja Lahtinen, konsultativ tjänsteman, tfn +358 50 362 2068, [email protected] (luftkvaliteten)