Hyppää sisältöön
Media

Suomi kiirehtii EU:n päästövähennystavoitteen kiristämistä yhdessä 11 EU-maan kanssa

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 3.3.2020 4.51
Tiedote

Suomi ja 11 muuta EU-maata vetoavat Euroopan komissioon, jotta unionin 2030 päästövähennystavoitetta kiristettäisiin mahdollisimman pian. Ympäristöministerit keskustelevat EU:n ilmastotoimista 5.3. järjestettävässä ympäristöneuvoston kokouksessa.

”Ilmastotoimilla on kiire. EU:n tulee näyttää ilmastotavoitteiden kirittämisessä esimerkkiä, kun maailman maat päivittävät päästövähennystavoitteensa tänä vuonna. Komission tulisi antaa ehdotuksensa vuoden 2030 päästövähennystavoitteen kiristämisestä viimeistään kesäkuussa. Näin asiasta voitaisiin sopia hyvissä ajoin ennen seuraavaa kansainvälistä ilmastokokousta Glasgow’ssa marraskuussa”, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen linjaa.

Suomen lisäksi vetoomuksen ovat allekirjoittaneet Itävalta, Tanska, Ranska, Italia, Latvia, Luxemburg, Hollanti, Portugali, Slovenia, Espanja ja Ruotsi.

Ympäristöministerien määrä vahvistaa YK:lle tavoite ilmastoneutraalista Euroopasta 2050

EU:n ympäristöministerien on määrä hyväksyä YK:n ilmastosopimuksen sihteeristölle lähetettävä EU:n pitkän aikavälin ilmastostrategia ympäristöneuvoston kokouksessa Brysselissä 5.3. Strategialla tiedotetaan YK:lle virallisesti Eurooppa-neuvoston joulukuussa 2019 päättämästä tavoitteesta saavuttaa ilmastoneutraalius Euroopassa vuoteen 2050 mennessä. Kaikkien Pariisin ilmastosopimuksen osapuolien tulee lähettää omat pitkän aikavälin strategiansa YK:lle vuoden 2020 aikana.

"Eurooppa on sitoutunut olemaan ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä. On tärkeää, että vahvistamme tämän viestin YK:lle ja maailman maille. Tämän jälkeen voimme keskittyä vuoden 2030 tavoitteen kiristämiseen. Jotta voimme saavuttaa tavoitteen ilmastoneutraalista Euroopasta 2050, vuoden 2030 tavoitetta on välttämätöntä kiristää nopeasti”, ministeri Mikkonen sanoo.

Ympäristöministerit keskustelevat myös komission viime joulukuussa julkaisemaan Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan eli ns. Green Dealiin sisältyvistä ilmastotoimista sekä kiertotalouden uudesta toimintasuunnitelmasta. Vihreän kehityksen ohjelma on komission ehdotus toimista EU:n talouden uudistamiseksi ja kestävyyskriisiin ratkaisemiseksi.

Ministerien on määrä hyväksyä kokouksessa myös neuvoston päätelmät ilmanlaadun parantamiseksi Euroopassa. Ilmansaasteet ovat merkittävin ympäristöterveysongelma EU:ssa. Niiden arvioidaan aiheuttavan unionin alueella vuosittain yli 400 000 ennenaikaista kuolemaa.

Lisäksi ministerit keskustelevat EU:n vesiensuojelulainsäädännöstä ja ns. eurooppalaisen ohjausjakson viherryttämisestä. Osana eurooppalaista ohjausjaksoa komissio antaa vuotuisen kasvuselvityksen, jossa on suositukset EU:n tulevan vuoden taloudellisiksi ja sosiaalisiksi painopisteiksi. Tänä vuonna kasvuselvityksen nimi on vuotuinen kestävän kasvun strategia ja taloustavoitteiden rinnalle on nostettu kestävyyskriisin ratkaisu sekä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen.

”Ilmasto- ja kestävyystavoitteet eivät ole erillinen politiikan osa vaan niiden on ohjattava kaikkea EU:n politiikkaa. Vain näin voimme tarttua kestävyyskriisin juurisyihin. Euroopan vihreän kehityksen ohjelma Green Deal on tästä innostava esimerkki. Se yhdessä kestävän kasvun strategian kanssa osoittaa, että kestävän tulevaisuuden rakentaminen on EU:n prioriteetti”, ministeri Mikkonen sanoo.

Lisätietoja:

Ministerin erityisavustaja Riikka Yliluoma, p. +358 50 414 1682, [email protected]

Neuvotteleva virkamies Marjo Nummelin, p. +358 40 523 3710, [email protected] (ilmasto)

Erityisasiantuntija Mervi Mattila, p. +358 50 436 0780, [email protected] (ympäristöneuvosto)

Erityisasiantuntija Sarianne Tikkanen, p. +358 50 471 0386, [email protected] (kiertotalous ja eurooppalaisen ohjausjakson viherryttäminen)

Neuvotteleva virkamies Tarja Lahtinen, p. +358 50 362 2068, [email protected] (ilmanlaatu)