Hoppa till innehåll
Media

Finansiering till tio projekt för att undersöka den biologiska mångfaldens tillstånd och utveckling

miljöministeriet
Utgivningsdatum 6.7.2022 8.36
Pressmeddelande

I forskningsprojekten utvecklas system och metoder för att följa upp Finlands arter och naturtyper på lång sikt. Miljöministeriet bereder sig på att finansiera tio projekt med sammanlagt cirka tre miljoner euro mellan 2022 och 2024.

Forsknings- och uppföljningsdata om arter och naturtyper lägger grunden till upptäckter av förändringar i naturens mångfald, hotbedömningar och många skyddsåtgärder för den biologiska mångfalden. De systematiska uppföljningarna har tidigare gällt endast en liten del av organismgrupperna och en långtidsuppföljning av naturtyperna saknas nästan helt.

Målet med forskningsprogrammet BIOMON är att utveckla systemen och metoderna för att följa upp arter och naturtyper på lång sikt med tanke på naturskydd. Forskningsprogrammet syftar också till att göra uppföljningen av biologisk mångfald mer omfattande genom att ta in nya arter och livsmiljöer i uppföljningsarbetet och genom att förbättra uppföljningens kostnadseffektivitet.

Mer information:

Joona Lehtomäki (fram till 8.7, från och med 27.7)
Specialsakkunnig
tfn 029 525 0016
[email protected]