Hoppa till innehåll
Media

EU:s miljöministrar förbereder FN:s naturmöte i Montreal och klimatmöte i Egypten

miljöministeriet
Utgivningsdatum 21.10.2022 9.24
Pressmeddelande

EU:s miljö- och klimatministrar sammanträder i Luxemburg den 24 oktober. Ministrarna ska diskutera EU:s förhandlingsmål inför både FN:s naturmöte i Montreal i december och FN:s klimatmöte i Sharm el-Sheikh i Egypten i november. Avsikten är att miljörådet ska anta slutsatserna, som utgör EU:s förhandlingsmål inför FN-mötena. Finlands företrädare i Luxemburg är statssekreterare Terhi Lehtonen.

”Det är nödvändigt att fortsätta det internationella arbetet för att bekämpa klimatkrisen trots det skärpta internationella läget. Samtidigt måste den snabba förlusten av biologisk mångfald stoppas. Vid FN-mötet i Montreal måste man nå samförstånd för att stoppa förlusten av biologisk mångfald globalt. Mötet kan vara en vändpunkt på samma sätt som klimatavtalet i Paris var för klimatarbetet”, säger miljö- och klimatminister Maria Ohisalo.

Naturmötet i Montreal (COP15) syftar till att förbättra genomförandet av FN:s konvention om biologisk mångfald. Parterna ska förhandla om nya internationella mål för biologisk mångfald för att stoppa förlusten av biologisk mångfald och den biologiska mångfalden vänds i positiv riktning. Målet är att godkänna fyra långsiktiga övergripande mål samt 22 detaljerade mål som stöder uppnåendet av målen. De övergripande och detaljerade målen gäller bland annat skyddet av den biologiska mångfalden, omfördelningen av miljöskadliga stöd, de kvantitativa målen för återställande och nyttan som uppstår vid användning av genetiska resurser.

”Vi behöver ambitiösa, kvantitativa och mätbara mål för det kommande årtiondet för att stoppa förlusten av biologisk mångfald och uppnå en positiv inställning till naturen fram till 2030. Förutom skydd och återställande behöver vi ta hänsyn till mångfalden i naturen inom alla delområden i samhället”, betonar Ohisalo.

Vid klimatmötet i Egypten (COP27) fortsätter arbetet med att genomföra klimatavtalet från Paris.

”Det är fortfarande möjligt att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader, men med de nuvarande åtgärderna når vi inte dit. Särskilt världens stora ekonomier behöver strängare mål och snabbare och mer verkningsfulla klimatåtgärder”, säger Ohisalo.

Utöver utsläppsminskningar hör anpassning till klimatförändringarna och klimatfinansiering till de centrala teman som ska behandlas vid FN:s klimatmöte. Ersättning för skador och förluster till följd av klimatförändringarna är en prioritet för ordförandelandet Egypten och gruppen av utvecklingsländer.

Finland anser att det är viktigt att genomförandet av Parisavtalet framskrider inom alla delområden och att besluten baserar sig på de nyaste vetenskapsrönen och särskilt på rapporterna från den mellanstatliga panelen för klimatförändringar IPCC.

Ytterligare information

Terhi Lehtonen
Statssekreterare
tfn 0295 161 000
[email protected]

Naturmöte i Montreal (COP15)

Marina von Weissenberg
Miljörådet
tfn 0295 250 321
[email protected]

Klimatmöte i Egypten (COP27)

Marjo Nummelin
Miljörådet
tfn 0295 250 227
[email protected]