Hoppa till innehåll
Media

EU:s miljö- och klimatministrar: Klimatkrisen och förlusten av biologisk mångfald orsakad av överkonsumtion kräver gemensamma lösningar

miljöministeriet
Utgivningsdatum 11.7.2019 10.08
Pressmeddelande

Vid mötet mellan EU:s miljö- och klimatministrar diskuterade ministrarna hur EU:s klimatåtgärder och de internationella klimatåtgärderna kan påskyndas. Den första mötesdagens teman var EU:s långsiktiga klimatstrategi samt budskapen till det klimatmöte som FN:s generalsekreterare står värd för i september. Ministrarna diskuterade också EU:s mål för hur förlusten av biologisk mångfald kan stoppas.

Det informella mötet mellan miljö- och klimatministrarna ordnas den 11–12 juli i Helsingfors. Även EU-kommissionär Miguel Arias Cañete med ansvar för klimatåtgärder och energi samt EU-kommissionär Karmenu Vella med ansvar för miljö, havs- och fiskerifrågor deltog i den första mötesdagen.

Ekonomi och välfärd måste byggas på en hållbar grund

Ministrarna konstaterade att klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald är en del av samma hållbarhetskris och att också lösningarna på problemen liknar varandra. Under de följande tjugo åren måste ekonomin och välfärden byggas på en ny och hållbar grund, vilket kräver betydande förändringar i människornas och företagens sätt att producera och konsumera.

”Europas framtid beror på hur vi klarar av att lösa de här problemen. Vi behöver ambitiösa klimatmål för EU och konkreta mål för att stoppa förlusten av biologisk mångfald. Vi måste ha en klar framtidsvision, så att vi under de närmaste åren kan fatta sådana beslut som förnyar ekonomin”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen, som är ordförande för det två dagar långa mötet.

Målet är en ambitiös klimatstrategi fram till 2050

Ett av de viktigaste målen för Finlands EU-ordförandeskap är att uppnå enighet om EU:s långsiktiga klimatstrategi. Utifrån Europeiska rådets slutsatser från juni kommer Finland att föra diskussionen framåt i rådets olika konstellationer. Vid det informella ministermötet fördes en fri diskussion om frågan.

”För att EU:s klimatpolitik ska följa 1,5 graders gränsen bör målet vara nettonollutsläpp eller med andra ord balans mellan utsläpp och kolsänkor senast 2050. Dagens diskussion var mycket öppen och hjälper till att kartlägga centrala frågor så att enighet kan nås före årets slut. Det här målet stöds redan av många länder, men några detaljer måste ännu slipas. Omställningen till ett utsläppsfritt samhälle måste ske rättvist och medborgarnas oro måste beaktas”, konstaterar minister Mikkonen.

Ministrarna lyfte fram att EU:s globala klimatledarskap nu behövs mer än någonsin tidigare. EU leder genom att vara ett exempel och har redan införlivat de nuvarande utsläppsminskningsåtagandena i lagstiftningen. Dessutom har klimatet införlivats i alla politiska sektorer och i budgeten.

”Det är viktigt att EU redan har gått från ord till handling. Men också vi måste göra mer för att bromsa klimatförändringarna. Under Finlands EU-ordförandeskap strävar vi efter att föra diskussioner som förbereder EU på uppdateringen av 2030 års utsläppsminskningsåtaganden. Många länder hoppas att också kommissionen ska ge en analys som stöd för det här arbetet”, säger minister Mikkonen.

År 2020 avgörande när det gäller att stoppa förlusten av biologisk mångfald

Under Finlands EU-ordförandeskap bereds EU:s ståndpunkt inför FN-mötet som ordnas 2020. Där är det meningen att avtala om nya mål för hur förlusten av biologisk mångfald ska kunna stoppas. Ministrarna lyfte fram att EU ska leda arbetet med att främja mångfalden. Målet är att utforma ambitiösa och omfattande mål och tydliga riktlinjer för 2030, 2040 och 2050.

”Dagens åtgärder räcker inte till. Utvecklingen måste snabbt ändra riktning, om vi vill undvika oåterkalleliga förändringar. Vid diskussionerna framhävdes starkt behovet att påskynda och förbättra vårt arbete med att stoppa förlusten av biologisk mångfald. EU måste klara av att granska alla sina åtgärder med utgångspunkt i ökad mångfald. Det är fråga om att säkerställa våra livsvillkor”, säger minister Mikkonen.

Cristiana Paşca Palmer, FN:s vice generalsekreterare och chef för FN-konventionen om biologisk mångfald, höll ett anförande om den biologiska mångfalden för ministrarna. Ministrarna fortsätter diskussionen om EU:s ansträngningar att stoppa förlusten av biologisk mångfald i miljörådet på hösten. Målet är att bereda rådets slutsatser om frågan före årsskiftet.

Finland är ordförande i Europeiska unionens råd från den 1 juli till den 31 december 2019 och ordförande för rådets formella möten i Bryssel och Luxemburg och för de informella ministermötena i Finland. Under sitt ordförandeskap ordnar Finland sex informella ministermöten och flera möten på tjänstemannanivå i Finlandiahuset i Helsingfors.

Mer information:

Riikka Yliluoma, ministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 414 1682, [email protected]

Outi Honkatukia, Finlands chefsförhandlare i klimatfrågor, tfn +358 50 341 1758, [email protected] (klimat)

Marjo Nummelin, konsultativ tjänsteman, tfn +358 40 523 3710, [email protected] (klimat)

Marina von Weissenberg, konsultativ tjänsteman, tfn +358 295 250 321, [email protected] (biologisk mångfald)

Riikka Lamminmäki, kommunikationschef, tfn +358 50 576 2604, [email protected] (intervjuförfrågningar)