Luftvårdslagstiftningen

Luftvårdslagen och luftvårdsförordningen upphävdes när miljöskyddslagen och miljöskyddsförordningen trädde i kraft 1.3.2000. Nivån på luftskyddskraven förblev ungefär som förr, och största delen av luftvårdslagens bestämmelser ingår i miljöskyddslagen. De allmänna föreskrifter och anvisningar som meddelats med stöd av luftvårdslagen förblev i kraft, fastän luftvårdslagen och luftvårdsförordningen upphävdes.

Med stöd av luftvårdslagen och miljöskyddslagen har statsrådet utfärdat följande förordningar och beslut:

Luftkvalitet

Utsläpp

 Bränslen

Förbränningsanläggningar

Ozonskiktet

Mer information

Sami Rinne, konsultativ tjänsteman 
miljöministeriet, Miljövårdsavdelningen, Päästöt ja ympäristöriskit 0295250361