Ilmansuojelulainsäädäntö

Ilmansuojelulainsäädäntö kattaa sekä ilmanlaadulle asetetut raja- ja ohjearvot että ilmansaasteiden päästöjä rajoittavat säädökset. Suomen ilmansuojelulainsäädäntö perustuu suurelta osin Euroopan Unionin lainsäädäntöön. 

Ilmanlaatu

Maalit, lakat ja orgaanisten liuottimien käyttö

Ajoneuvojen ja työkoneiden päästöt

Bensiinin varastoinnin ja jakelun päästöt

Polttoaineiden laatuvaatimukset

Energiantuotanto ja jätteenpoltto

Kattiloiden ja tulisijojen ekosuunnitteluvaatimukset

Lisätietoja

Sami Rinne, neuvotteleva virkamies 
ympäristöministeriö, Ilmasto- ja ympäristönsuojeluosasto, Päästöt ja ympäristöriskit Puhelin:0295250361   Sähköpostiosoite: