Hoppa till innehåll
Media

Teppo Lehtinen utnämnd till överdirektörstjänst vid miljöministeriet

miljöministeriet
Utgivningsdatum 30.1.2020 13.08
Pressmeddelande

Statsrådet har utnämnt Teppo Lehtinen till en tjänst som överdirektör vid miljöministeriet för tiden 1.2.2020–31.1.2025. Överdirektören är chef för ministeriets avdelning för den byggda miljön.

Miljöministeriets avdelning för den byggda miljön ansvarar bland annat för frågor som gäller byggande, boende och markanvändning. Avdelningen svarar också för utvecklandet av lagstiftningen inom sitt verksamhetsområde, ärenden som gäller miljöövervakning och datasystem samt ärenden som gäller forskning, utveckling och planering inom verksamhetsområdet.

Teppo Lehtinen är teknologie licentiat till utbildningen. Lehtinen har arbetat i sakkunnig- och chefsuppgifter vid miljöministeriet sedan 2002. Lehtinen övergår till tjänsten som överdirektör från att ha varit chef för enheten för byggnader och byggande vid miljöministeriet.

Tjänsten som överdirektör söktes av 22 personer inom utsatt tid.

Mer information

Hannele Pokka
kanslichef
0295 250 234
[email protected]