Hoppa till innehåll
Media

Samråd inleds med intressegrupper om den nationella strategin för biologisk mångfald

miljöministeriet
Utgivningsdatum 29.4.2022 8.33
Nyhet

Beredningen av den nya nationella strategin för biologisk mångfald framskrider i tätt samarbete med intressegrupperna. Den nationella strategin för biologisk mångfald syftar till att stoppa förlusten av biologisk mångfald och att vända den biologiska mångfaldens utvecklingsbana mot återhämtning före 2030. Detta förutsätter en omfattande ekologisk omställning i det finländska samhället, det vill säga förändringar i såväl kulturen och ekonomin som i politiken. Förlusten av biologisk mångfald kan stoppas endast om finländarna i stor utsträckning förbinder sig att genomföra den ekologiska omställningen.

Beredningen av strategin inleddes i underarbetsgrupperna som var verksamma 2021 och innehöll en bred representation från intressegrupperna. Miljöministeriet sammanställer för närvarande ett strategiutkast utgående från underarbetsgruppernas arbete. Under våren hörs olika intressegrupper, och i juni sänds strategin på remiss. Målet är att strategin ska vara klar hösten 2022. Ett handlingsprogram för att genomföra strategin inleds snart efter detta.

I maj ordnas evenemang om strategin för olika intressegrupper:

  • Workshop för unga den 4 maj kl. 16.30–19.00, anmäl dig här!
  • Workshop för företag den 17 maj kl. 13.00–16.00, anmäl dig här!
  • Workshop för samer den 23 maj kl. 13.00–16.00, anmäl dig här!
  • Workshop för kommuner och regioner den 25 maj kl. 9.00–12.00, anmäl dig här!
  • Öppet diskussionsmöte i juni, tidpunkten preciseras senare
  • Förhandlingar med Sametinget i juni, tidpunkten preciseras senare

Forskarna hördes först

I början av 2021 inleddes arbetet med workshopsserien Biodiversitetsarenan 2021, där en stor skara forskare och andra sakkunniga bjöds in för att utvidga beredningen av strategin med nya synpunkter.

Det ordnades egna intressegruppsmöten om målsättningarna tidigare i vår för naturpanelen, Finlands miljöcentral, Naturresursinstitutet och det övriga forskarsamfundet.

Ett medborgarråd ska förmedla medborgarnas övervägda åsikter

I juni ordnas ett medborgarråd vars medlemmar väljs genom slumpmässigt urval. Den här veckan sänds inbjudan till medborgarrådet till 5 000 finländare.

Syftet med rådet är att förmedla medborgarnas synpunkter till beredningen av den nationella strategin och det nationella handlingsprogrammet för biologisk mångfald. Medborgarrådet

  • hjälper till att identifiera vilka saker som är centrala för medborgarna när det gäller förlusten av biologisk mångfald, vad det behövs mer information om och vilka som är de bästa sätten att förmedla informationen
  • dryftar och tar fram idéer ur medborgarnas synvinkel om rättvisa och effektiva åtgärder för att stoppa förlusten av biologisk mångfald.

Medborgarrådet sammanträder virtuellt till två diskussionsmöten.

Ytterligare information:

Joona Lehtomäki
Specialsakkunnig
tfn 0295 250 016
[email protected]

Kirsi-Marja Lonkila
Specialsakkunnig
tfn 0295 250 356
[email protected]