Hyppää sisältöön
Media

Kansallisen luonnon monimuotoisuusstrategian sidosryhmäkuulemiset alkavat

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 29.4.2022 8.33
Uutinen

Uuden kansallisen luonnon monimuotoisuusstrategian valmistelu etenee vahvassa sidosryhmäyhteistyössä. Kansallinen luonnon monimuotoisuusstrategia tavoittelee luontokadon pysäyttämistä ja luonnon monimuotoisuuden saattamista elpymisuralle vuoteen 2030 mennessä. Tämä edellyttää laajaa ekologista siirtymää suomalaisessa yhteiskunnassa, eli muutoksia kulttuurissa, taloudessa ja politiikassa. Luontokadon pysäyttäminen voi onnistua vain, jos suomalaiset sitoutuvat laajasti ekologisen siirtymän toteuttamiseen.

Strategian valmistelu aloitettiin vuoden 2021 toimineissa alatyöryhmissä, joissa oli laaja sidosryhmien edustus. Tällä hetkellä ympäristöministeriö koostaa alatyöryhmien työtä strategialuonnokseksi. Kevään aikana kuullaan eri sidosryhmiä, ja kesäkuussa strategia lähtee lausunnoille. Tavoitteena on, että strategia on valmis vuoden 2022 syksyllä. Strategiaa toteuttava toimintaohjelma käynnistyy pian tämän jälkeen.

Toukokuussa järjestetään strategiaa käsitteleviä tilaisuuksia eri sidosryhmäjoukoille:

Tutkijoita kuultu ensimmäisenä

Alkuvuodesta 2021 työ käynnistettiin Biodiversiteettiareena 2021 –työpajasarjalla, jossa laaja joukko tutkijoita ja muita asiantuntijoita kutsuttiin avartamaan strategian valmistelutyötä uusilla näkökulmilla.

Omat sidosryhmätilaisuudet tavoitteistosta järjestettiin aiemmin tänä keväänä Luontopaneelille, Suomen ympäristökeskukselle, Luonnonvarakeskukselle sekä muulle tiedeyhteisölle.

​​​​​​​Kansalaisraati välittää kansalaisten punnittuja näkemyksiä

Kesäkuussa järjestetään kansalaisraati, johon valikoidaan satunnaisotannalla joukko suomalaisia. Kutsut raatiin lähetetään tällä viikolla 5000 suomalaiselle.

Kansalaisraadin tarkoituksena on välittää kansalaisten punnittuja näkemyksiä kansallisen luonnon monimuotoisuusstrategian ja toimintaohjelman valmisteluun. Kansalaisraati

  • auttaa tunnistamaan, mitkä asiat luontokadossa ovat kansalaisten kannalta keskeisiä, mistä tarvitaan lisää tietoa ja mitkä ovat parhaita tapoja välittää tietoa
  • pohtii ja ideoi kansalaisten näkökulmasta oikeudenmukaisia ja vaikuttavia toimenpiteitä luontokadon pysäyttämiseksi.

Kansalaisraati kokoontuu virtuaalisesti kahteen keskustelutilaisuuteen.

Lisätietoja:

Joona Lehtomäki
erityisasiantuntija
p. 0295 250 016
[email protected]

Kirsi-Marja Lonkila
erityisasiantuntija
p. 0295 250 356
[email protected]