Hoppa till innehåll
Media

Salla nationalpark så gott som färdig

miljöministeriet
Utgivningsdatum 9.12.2021 13.36
Pressmeddelande
Foto: Anna Pakkanen

Statsrådet har i dag vid sitt sammanträde föreslagit att republikens president ska stadfästa lagen om Salla nationalpark så att den träder i kraft den 1 januari 2022. Lagen om Salla nationalpark föredras för republikens president den 16 december 2021. Nationalparken inrättas för att skydda landskapet av skogklädda höjder, skogarna, myrarna och åsarna i Östra Lappland samt de arter som förekommer där. Nationalparken inrättas också för rekreation, forskning och undervisning.

”Jag är stolt över vår nya nationalpark och väntar ivrigt på att få besöka området för första gången. Salla nationalpark skyddar de vackra landskapen med skogklädda höjder och den gamla skogs- och myrnaturen och erbjuder goda förutsättningar för att vistas i naturen. Inrättandet av parken stöder också hållbar naturturism, eftersom det är lätt att ta sig dit med kollektivtrafik från olika håll i Finland”, säger miljö- och klimatminister Emma Kari.

Salla nationalpark är Finlands 41:a nationalpark. Nationalparken omfattar cirka 9 983 hektar land- och vattenområden som ägs av staten. Området har varit skyddat som Sallatunturi naturskyddsområde sedan 2017. Nationalparksområdet sträcker sig ända till den ryska gränsen och skapar också kontakt med skyddsområdena på den ryska sidan, såsom Kutsa naturpark.

Riksdagsbehandlingen resulterade inte i betydande ändringar i lagens innehåll

Regeringens proposition med förslag till lag om Salla nationalpark överlämnades till riksdagen den 10 juni 2021 och riksdagen godkände lagen den 23 november 2021. Riksdagen gjorde inga betydande ändringar i lagens innehåll. Endast rätten att jaga älg för icke-ortsbor som är medlemmar i jaktföreningar förtydligades enligt miljöutskottets förslag.

Renskötseln fortsätter på samma sätt som för närvarande i nationalparksområdet. Kommuninvånarna behåller sin fria jakträtt i största delen av nationalparksområdet. Älgjakt är dessutom tillåten för icke-ortsbor som är medlemmar i jaktföreningar som är registrerade i Salla kommun. Ingen jakt, med undantag för älgdrev, tillåts i närheten av Salla turistcentrum för att garanterna besökarnas säkerhet. Jakten för icke-ortsbor med jaktlicens upphör i nationalparksområdet. På statens vida marker utanför nationalparken fortsätter jakten för icke-ortsbor med jaktlicens. 

Forststyrelsens Naturtjänster ansvarar för Salla nationalpark

Forststyrelsens Naturtjänster ansvarar för nationalparken och skötseln av den. Forststyrelsens Naturtjänster förbättrar servicenivån för Salla nationalpark med 4,5 miljoner euro. Härnäst utarbetar Forststyrelsen en skötsel- och nyttjandeplan för nationalparken i nära samarbete med aktörerna i området. Forststyrelsen utfärdar också en ordningsstadga för nationalparken. 

Enligt planerna ska Salla nationalpark invigas före midsommaren med en fest som är öppen för alla i Salla Wilderness Park (renpark).

Ytterligare information:

Milja Henttonen
Specialmedarbetare 
Ministerns kommunikation och medierelationer
tfn 050 599 3094 
[email protected]

Ilona Latsa 
Specialsakkunnig
tfn 0295 250 388
[email protected]