Hyppää sisältöön
Media

Sallan kansallispuisto viimeistä silausta vaille valmis

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 9.12.2021 13.36
Tiedote
Kuva: Anna Pakkanen

Valtioneuvosto on tänään istunnossaan esittänyt, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain Sallan kansallispuistosta tulemaan voimaan 1.1.2022. Laki Sallan kansallispuistosta esitellään Tasavallan Presidentille 16.12.2021. Kansallispuisto perustetaan Itä-Lapin vaaramaiseman, metsien, soiden, harjujen ja niillä esiintyvien lajien suojelemiseksi sekä virkistyskäyttöä, tutkimusta ja opetusta varten.

”Olen ylpeä uudesta tulevasta kansallispuistostamme ja odotan innolla ensikäyntiä. Sallan kansallispuisto turvaa kauniita vaaramaisemia sekä vanhaa metsä- ja suoluontoa ja tarjoaa hienot puitteet luonnossa oleilulle. Puiston perustaminen tukee myös kestävää luontomatkailua, sillä sinne pääsee helposti julkisilla eri puolilta Suomea,” ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari sanoo.

Sallan kansallispuisto on Suomen 41. kansallispuisto. Kansallispuistoon kuuluu noin 9 983 hehtaaria valtion omistamia maa- ja vesialueita. Alue on ollut suojeltu vuodesta 2017 lähtien Sallatunturin luonnonsuojelualueena. Kansallispuiston alue ulottuu Venäjän rajaan luoden yhteyden myös Venäjän puoleisiin suojelualueisiin, kuten Kutsan luonnonpuistoon.

Eduskuntakäsittelyssä ei merkittäviä muutoksia lain sisältöön

Hallituksen esitys laiksi Sallan kansallispuistosta annettiin eduskunnalle 10.6.2021 ja eduskunta hyväksyi lain 23.11.2021. Eduskunnassa lain sisältöön ei tehty merkittäviä muutoksia. Vain metsästysseurojen vieraspaikkakuntalaisten jäsenten hirvenmetsästysoikeutta selkeytettiin ympäristövaliokunnan esityksen mukaan.

Poronhoito jatkuu kansallispuiston alueella nykyiseen tapaan. Paikallisten vapaa metsästysoikeus säilyy pääosassa kansallispuiston aluetta. Lisäksi hirvenmetsästys sallitaan Sallan rekisteröityjen metsästysseurojen ulkopaikkakuntalaisille jäsenille. Kävijäturvallisuuden takaamiseksi mitään metsästystä ei sallita Sallan matkailukeskuksen tuntumassa, vain hirven ajo on sallittua. Vieraspaikkakuntalaisten lupametsästys kansallispuiston alueella päättyy. Kansallispuiston ulkopuolella olevilla laajoilla valtion mailla lupametsästys jatkuu vieraspaikkakuntalaisille. 

Metsähallituksen Luontopalvelut vastaa Sallan kansallispuistosta

Metsähallituksen Luontopalvelut vastaa kansallispuistosta ja sen hoidosta. Metsähallituksen Luontopalvelut parantaa Sallan kansallispuiston palvelutasoa 4,5 miljoonalla eurolla. Seuraavaksi Metsähallitus tekee kansallispuistolle hoito- ja käyttösuunnitelman tiiviissä yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa ja antaa kansallispuistolle järjestyssäännön. 

Sallan kansallispuiston avajaisia suunnitellaan pidettävän ennen juhannusta kaikille avoimessa juhlassa Salla Wilderness Parkissa (Poropuisto).

Lisätietoja:

Milja Henttonen
Erityisavustaja
Ministerin viestintä ja mediasuhteet
p. 050 599 3094 
[email protected]

Ilona Latsa
Erityisasiantuntija
p. 0295 250 388
[email protected]